Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gräsbergsklövet

En man går genom en barrskog på en vandringsled

Foto: Eva Engström, (privat)

Toppen på berget på vilket naturreservatet Gräsbergsklövet ligger, når upp till 375 m ö h. Berget ligger fint intill sjön Ljugaren.

Torrakor, asp och branta sluttningar

Skogen på Gräsbergsklövet har till stora delar har karaktär av oskött barrnaturskog som täcker berget och sluttningarna åt alla håll. I sydväst och öster övergår skogen i flackare och fuktigare typer nedanför berget där också några myrar och en tjärn ingår. Ett par mycket viktiga karaktärer hos skogen på Gräsbergsklövet är dels den relativt goda tillgången på stora torrakor, något som nästan försvunnit ur dalaskogarna, dels tillgången på asp i vissa delar av skogen. Branta skogssluttningar, berg i dagen och blockrikedom bidrar också till mångfalden i skogen. Här förekommer flera arter med höga krav på skogsmiljön t.ex. rosenticka, gränsticka, rynkskinn, vit vedfingersvamp, skrovellav, lunglav och korallblylav.

Värden för friluftsliv

Gräsbergsklövets naturreservat har ett stort potentiellt värde för friluftsliv, som intressant, lärorikt och spännande utflyktsmål knutet till naturskog i ett vildmarksbetonat bergsområde. Toppen når 375 m.ö.h och 160 meter över sjön Ljugarens nivå. Området kan utforskas från olika håll via närbelägna skogsbilvägar utom när det är mycket snö eller tjällossning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter längs leden på Nedre Gärdsjö s:103.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2003
Storlek: 151 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss