Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Harpickön

Granskog med nedfallna döda träd.

Skog på Harpickön.

Harpickön är en ö i Flosjön, på gränsen mellan Leksands och Gagnefs kommuner. Delar av ön är ganska svåråtkomlig, med kuperad mark och gott om död ved. Just den döda veden, tillsammans med den gamla artrika skogen ger Harpickön dess höga naturvärden. Den som inte räds terrängen, kan därför njuta av att vandra i en skog som till stor del saknar större stigar. Här finns också en vacker sandstrand som är tillgänglig för allmänheten. 

Skog som fått växa fritt i 160 år

Skogen på Harpickön är gammal, och består till största del av gran, men här finns även inslag av löv, framför allt på öns södra del och längs stränderna. Få träd är dock äldre än 160, på grund av en skogsbrand, samt att sjösystemet kring ön fungerade som transportled för timmer fram till 1800-talet. Sedan dess har skogen dock utvecklats fritt. Det faktum att träden är i olika ålder och storlekar gör skogen art- och variationsrik. Den kuperade marken skapar olika mikroklimat och här finns gott om död ved. Flera hotade arter lever här, bland dem tretåig hackspett, garnlav, grönpyrola, ullticka och gropig skägglav.

Öns grankåda skyddade skeppen

Namnet Harpickön kommer från att man under 1600-1700-talen samlade in grankåda på ön. Grankådan kokades till harpix och såldes till kronans uppköpare och skickades till örlogsvarvet i Karlskrona. Harpixet blandades med glaskross och valfett och ströks på skeppens skrov för att skydda mot skeppsmask och långhalsar.

Sandstrand med barrträd i bakgrunden.

Sandstrand på Harpickön.

Naturlig sandstrand med rastplats

På ön finns några fritidshus och en allmän badstrand, med eldplats och slogbod. Inåt saknas större stigar, troligen på grund av den branta stigningen samt den täta skogen, med mycket död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för att löst liggande grenar och kvistar får samlas in i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att skoter får framföras på i föreskriftskartan markerade skoterleder då marken är snötäckt.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2022
Storlek: 108 hektar
Kommun: Gagnef och Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat!

Det tar åtminstone ett år att få gränsmarkeringar och informationsskyltar på plats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss