Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Väsjön

Detta är ett mycket vackert naturskogsområde. Men kanske lite svårt att ta sig fram i, eftersom terrängen är rik på stora stenar och block. Här finns också gott om död ved, som gör det ännu svårare att gå, men dessa är av stort värde för hotade arter som kräver just död ved för sin överlevnad.

Så här såg skogarna ut förr

Naturreservatet vid Stora Väsjön ger en bra bild av hur naturskogen har sett ut i de här trakterna. Terrängen är blockig och kuperad med vresiga, gamla och knotgreniga tallar. Här och var växer även en del granar och vårtbjörkar.

Död ved ger liv åt skogens invånare

Det finns gott om så kallade lågor, liggande döda träd och så kallade torrakor, stående döda träd. Några av torrakorna har blivit fina hålträd. Träden har hål efter hackspettar som gör bon i de murknande träden. Det stora antalet änglavarna visar att luften är ren och frisk. Man kan också se de starkt kolade, gamla brandstubbarna, som avverkades med yxa. Detta gjordes alltså redan innan sågarna slog igenom i skogsbruket.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du från Svärdsjö åka mot Lumsheden och efter cirka 1 mil svänger man söderut mot Brattberget. Efter ungefär 1,5 km kommer du fram till en avtagsväg där det finns utrymme att parkera cirka 2 bilar och här finns också reservatsskylten.

Från parkeringen går en anslutningsled fram till reservatet. Den börjar längs vägen och svänger sedan av längs en gammal traktorväg. Leden går fram till reservatsgräsen och sedan får man ströva på egen hand i reservatet.

I övrigt finns inga anordningar för besökare.

Tallskog med enstaka granar och med lavar och mossor på marken

Samtliga foton på sidan: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter
  • fånga eller samla in djur, till exempel insekter
  • klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter
  • elda
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1997
Storlek: 7 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss