Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bredåsen

Området består av tre markerade höjder - Stupåsen, Bredåsen och Valosberget, varav den högsta toppen, Valosberget, ligger 709 meter över havet.

Mycket gamla träd och ovanliga arter

Det här stora naturreservatet är ett riktigt vildmarksområde, som ligger långt ifrån "allt". Men det är kanske just därför området har kunnat bibehålla många höga naturvärden. Här finns flera sällsynta djur och växter och här finns många gamla träd. Även de döda träden - både i form av torrakor och i form av lågor - hyser ovanligt höga åldrar. I den torra miljön bevaras veden intakt mycket länge, så sannolikt har man här att göra med extremt gamla träd.

Den magra berggrunden gör att tallskogen som växer på höjdens topplatå har mycket gamla tallar. Nedåt i nordsluttningen samt vid Valosberget övergår den i granskog. I tallskogen finns många spår efter skogsbränder.

Området går att nås från Södra Kungsleden

Området används inte av friluftslivet i någon vidare omfattning, men tangeras av Södra Kungsleden. Bredåsen ligger strax nordväst om punkt 28 på den kartan där vindskyddet vid vattendraget Skärvagan finns.

Samtliga foton: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Övernatta i Bredåsens naturreservat

Guttudalskojan, strax utanför reservatsgränsen, kan du hyra av Länsstyrelsen

Vy över skogar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Det är dock undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 1140 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området, (Stupåsen-Hisjöhållan) ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss