Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nittälven

I Nittälvens naturreservat kan du följa det vackra vattendraget Nittälven genom forsar och fall och lugnare stilla flytande partier. Hög luftfuktighet, sumpiga skogar och bördig granskog skapar många olika och artrika miljöer för både växter och djur.

Fantasifullt vattendrag med forsar och fall

Vattendraget Nittälven är mycket säreget på denna sträcka. Nittälven är djupt nedskuren, vilket den branta sluttningen öster om älven vittnar om. Det strömmande vattnet störtar här och var ner i små vattenfall och vilda forsar för att däremellan flyta helt lugnt och då bilda större vattenspeglar. Älven delar sig här och där i flera armar för att åter rinna ihop. Vid forsarna och fallen förekommer större och mindre klippväggar, blockrika stränder och klippblock i vattendraget. På några ställen skär Nittälven in under klippväggar och bildar där hyllor under överhäng.

Skogen rik, men gå inte vilse i labyrintlaven…

Markerna kring ån är skogsbevuxna och inslaget av mer eller mindre artrika kärr är påtagligt. Strandvegetationen är rik med främst gräs och starr som blåtåtel och tuvstarr. Skogen närmast vattendraget består av gammal granskog, medan de skogarna som gränsar mot älven består mest av tall med mycket lavar och ris. Ovanför sluttningen dominerar bördig barrskog med inslag av asp, björk, al och sälg. Gamla, trädformade enar står här och där efter stränderna. Skogen är gammal närmast älven, särskilt i de mindre sumpskogarna. På de flesta ställena i sluttningarna ligger stora mängder med döda träd i olika nedbrytningsstadier. Bland lavarna på klippväggar, block och stenar i vattnet finns några anmärkningsvärda arter som labyrintlav, hedlav och några skorplavar på stenar i vattenbrynet.

Forsande vatten över klippor i en skog

Foto på sidan: Maria Jons och Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 29 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss