Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lållansberg

En liten tjärn i skogen i fint solljus

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På Lållansberget växer en frodig granskog med många värdefulla arter. Längs Lållansbergsbäcken kan du vandra i den mjuka mossan och plocka blåbär. Kanske får du syn på den ovanliga blåtryffeln?

Gran och tall och sällsynta arter

På toppen av Lållansberget växer en vacker hällmarkstallskog. Här ligger också den lilla fina tjärnen som syns på bilden ovan. Nedanför toppen övergår skogen från tall- till granskog. Här finns gamla grova granar och mycket döda träd, både stående som torrakor och liggande som lågor. Tack vare den stora tillgången på död ved har här hittats många intressanta och sällsynta arter. Hör bara på de här vackra namnen - brunpudrad nållav och doftskinn.

Mossrikt vid vacker bäck

Vid foten av berget finns en smal dalgång, där granskogen växer frisk i sluttningarna. I botten på dalgången finns en bäck som kallas Lållansbergsbäcken. Här finns en matta av mjuka och frodiga mossor och gott om blåbärsris. Här finns också arter med vackra namn - vågig sidenmossa, skuggblåslav och gammelgranlav. I dalgången är även den mycket sällsynta blåtryffeln funnen.

Finska namn i gamla finnmarker

Området hör till Dalarnas Finnmark. Det är benämningen på de ofta otillgängliga, skogbevuxna områden som befolkades av skogsfinnar från östra Finland i början av 1600-talet. Svenska staten ville ha skatteinkomster och erbjöd mark om marken odlades. De invandrade finnarna ägnade sig åt svedjebruk.

Lållansbergets namn stammar från det finska ordet Lohilampimäki. Lohilampi betyder laxtjärn och mäki betyder backe, men översätts ofta med berg i ortsnamn. Lohilampimäki blir då Laxtjärnsberget. Det anses att finskan i de här trakterna hade upphört att fungera som ett levande språk redan under den första hälften av 1800-talet, och bergets namn omvandlades såsmåningom till Lållansberget.

Vandra genom området på stig från Värmland

Det finns en stig som går genom sydöstra delen av naturreservatet. Stigen börjar vid Fjällrämmen i Värmlands län, cirka en mil söder om naturreservatet och fortsätter sedan vidare norrut. Den är väl upptrampad och är används därför troligen rätt ofta fortfarande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015
Storlek: 129 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss