Tansvägga

Vy över ett skogslandskap och en brant i förgrunden

Foto av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10575833

Från Tansvägga är utsikten vidunderlig! Du ser milsvida österut och söderut där Ludvika kommun tar vid mitt i branten. På den sidan finns också vandringsleder. Reservatet förvaltas av Gagnef kommun.

Rastplats

Tansvägga är lättillgänglig från den skogsbilväg som når Brynbergets boställe i väster på Ludvikasidan av kommungränsen. Från skogsbilvägen finns en stig fram till predikstolen. En vandringsled går från predikstolen till Bastbergets fäbod. Här finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Klättring pågår, så visa hänsyn!

Tänk på att vara försiktig när du står uppe vid branten. Respektera klättrarna genom att inte kasta ner sten, vedträn eller skräp nedför branten. Det är inte bara tråkigt med en massa skräp nedanför branten utan även direkt farligt om man klättrar!
Vill du läsa mer om klättringen på berget kan du hitta det i beslut och skötselplan under "Mer information".
Information om klättring finns också i beslut och skötselplan för det angränsande reservatet Predikstolen.

Natur

Ovanpå berget växer det tallskog och nedanför blandskog med stort inslag av lövträd. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka. Här lever också den tretåiga hackspetten, spillkråkan och lodjur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor och dylikt,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld på annat än anvisad plats,
 • tälta,
 • medföra lös hund,
 • klättra på bergsbrant under annan tid än 1/7 - 28/2 och på annan plats än bifogad klätterförare.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 93 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Kontakt