Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tansvägga

Från Tansvägga är utsikten vidunderlig! Du ser milsvida österut och söderut där Ludvika kommun tar vid mitt i branten. På den sidan finns också vandringsleder. Reservatet förvaltas av Gagnef kommun.

Rastplats

Tansvägga är lättillgänglig från den skogsbilväg som når Brynbergets boställe i väster på Ludvikasidan av kommungränsen. Från skogsbilvägen finns en stig fram till predikstolen. En vandringsled går från predikstolen till Bastbergets fäbod. Här finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Klättring pågår, så visa hänsyn!

Tänk på att vara försiktig när du står uppe vid branten. Respektera klättrarna genom att inte kasta ner sten, vedträn eller skräp nedför branten. Det är inte bara tråkigt med en massa skräp nedanför branten utan även direkt farligt om man klättrar!
Vill du läsa mer om klättringen på berget kan du hitta det i beslut och skötselplan under "Mer information".
Information om klättring finns också i beslut och skötselplan för det angränsande reservatet Predikstolen.

Natur

Ovanpå berget växer det tallskog och nedanför blandskog med stort inslag av lövträd. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka. Här lever också den tretåiga hackspetten, spillkråkan och lodjur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar.
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.
 • cykla annat än på markerad vandringsled,
 • elda utöver på av kommunen iordningställda platser,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg till exempel genom att mejsla, borra och hacka, med följande undantag: borrning för utbyte av fasta förankringar, uppsättning av ankare till klättring samt borstning av befintliga klätterleder får utföras i enlighet med bilaga 3, 5.
 • klättra i bergsbranter, med följande undantag: klättring längs befintliga klätterleder i enlighet med bilaga 3 och 4,
 • klättra i boträd eller medvetet störa djur i fågelbo, lya eller gryt.
 • starta eller landa drönare, där undantag medges för tjänstemän i sjukvårds-, polis-eller räddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till kommunen.

Utan kommunens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 93 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss