Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gänsberget

Myr i skogslandskap

Gänsberget utgörs av en ganska brant sluttning som vetter åt sydväst. Här växer det en reslig granskog, men flera kärr finns också längre ned i svackorna. Kalken som finns i marken, har gjort att floran i området är rik. Guckuskon, till exempel, lockar i blomningstid både insekter och besökare.

Kalk i vattnet och många döda träd ger här liv

Sluttningen är klädd med en reslig granskog eller i torrare delar barrblandskog. Ett mindre källdråg finns i sluttningen, medan öppna kärr påträffas där marken planar ut nedanför sluttningen.

Skogen är gammal med ett stort inslag av torrträd samt här och var rikligt med liggande döda stammar. Dessa är ofta bevuxna med ovanliga vedsvampar som exempelvis rynkskinn. Sluttningen är tydligt påverkad av kalkförande markvatten. Det har gett upphov till en artrik flora med blåsippor, tibast och vårärt som de vanligast arterna. Guckusko, underviol och kransrams är exklusiva inslag.

I kalkbarrskogen trivs många sällsynta svampar, t.ex. violgubbe och olika taggsvampar. Violgubben är med på bildspelet ovan - den ljusrosa, stora flikiga svampen. Kärren är utbildade som så kallade extremrikkärr där det oansenliga halvgräset axag växer ymningt. I kärren påträffas den sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan.

Var rädd om orkidéerna!

Guckuskon lockar i blomningstid en hel del besökare, vilket ett litet nät av stigar vid förekomsten vittnar om. Var försiktig vid besöket och kliv aldrig nära blommorna. Om marken trycks till intill växterna har de svårt att ta upp vatten och kan då försvinna från platsen. Tänk även på att alla Sveriges orkidéer är fridlysta - oavsett var de växer!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen vilket gäller både barmark och snötäckt mark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 52 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss