Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rotsjön

Sjö där solen lyser på strandkant där barrskog växer tät. Foto.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Långt bort från tätorter och civilisation, i ett område med hög vildmarkskänsla, finns detta nästan orörda skogsområde. I den döda veden finns det massor med liv, som andra lever gott på.

I detta 150 ha stora reservat i Falu kommun, på gränsen mot Gävleborgs län, växer en gammal barrskog som behållit den naturliga skogens artsammansättning och åldersvariation. Skogen har en viss mänsklig påverkan, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar.

På den döda veden kan ovanliga vedsvampar som stjärntagging, köttticka och rynskinn hittas. På äldre lövträd hittas den spektakulära lunglaven. På marken växer ymnigt med den lilla vitblommiga orkidén knärot vilken bara hittas i äldre skogsbestånd. Gammelskogens typiska fåglar finns, som till exempel tjäder, svartmes, rödstjärt, tretåig hackspett och olika ugglor.

Besöksinformation

För att besöka reservatet är det lång körning längs grusväg. Från Svartnäs kör du mot Nilslarsberg, sedan öster om sjön Stor-Sixen. Sedan vidare norrut för att efter Kroksjön svänga höger och följa vägen till vändplanen vid vägslutet där du kan parkera. Observera att vägen är bommad vid tjällossning och otjänligt väglag.

Parkering och information

Kör till vändplanen vid vägslutet där du kan parkera. Här finns även en reservatsskylt. Inga övriga anordningar för besökare finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 150 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss