Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Beriskölberget

Beriskölberget ligger i ett storslaget vildmarksområde mellan höjdryggar och bördiga dalgångar. På toppen av berget finns ett utsiktstorn och ett vindskydd att rasta vid.

Vildmarksområde som kan besökas sommar som vinter

Trots att området ligger ganska avlägset från närmaste samhälle så är möjligheterna för friluftsliv i området goda. Entrén till reservatet planeras vid Norra Lyberget, som nås via den grusväg som utgår strax söder om Limedsforsen. En stig löper genom den västra delen av reservatet och upp till Beriskölbergets topp där det även finns ett utsiktstorn och ett vindskydd. Toppen kan även nås via en av de skoterleder som korsar reservatet.

Bördig granskog med hotade arter

Skogen på berget har de högsta naturvärdena i den bördiga västsluttningen. Där växer en gammal granskog som påminner om en riktig urskog. I området finns flera hotade arter, som här har funnit en fristad tack vare olika åldrar på träden, mycket död ved och många bäckar och fuktstråk. Här finns till exempel den starkt hotade laven långt broktagel, som bara har hittats på ett 50-tal platser i Sverige.

Tecken från förr som vissa är lätta och andra svåra att tolka

Här finns tecken på att det har vistats människor långt tillbaka i gamla tider. Du kan vandra på den gamla fäbodstigen som löper genom västra delen av reservatet, du kan se ristningar i tallar och ett märkligt djupt dike. Det är rester efter ett projekt, som gick ut på att försöka tömma Sigsjön på vatten. Men var tvungen att avbryta eftersom man kom ner i berget. En person i trakten har berättat om detta märkliga projekt vars syfte är svårt att förstå. Var det för att man ville komma åt fisken? Och varför grävde man inte i södra delen av sjön där bäcken rinner ut? Gissningsvis skedde detta på tidigt 1900-tal.

Samtliga foton: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna

Vy över en höjd med flera vindsnurror

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra snöskoter på de i beslutskartan (bilaga 1) markerade skoterlederna då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 211 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss