Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knittarna

Bild på naturreservatsskylt. Bild från reservatet saknas för närvarande.

Knittarna, ligger tillsammans med tre andra naturreservat i en ring runt de översta källflödena kring Fulan. Området utmärker sig, tillsammans med de övriga reservaten, då det här förekommer äldre naturskogsliknande skog. Runtomkring finns hyggen och ungskogar präglade av det moderna skogsbruket.

​Dramatiska branter med ovanliga hänglavar

Berget, som har ett par dramatiska branter, består delvis av diabas. De två mest utpräglade branterna är själva Knittarna och en mindre brant kallad Skäret. På båda dessa finns en intressant lavflora med till exempel långt broktagel och den iögonfallande gula varglaven. Utöver själva branternas särpräglade vegetation finns kalkpåverkad växtlighet nedanför branterna med arter som fjällskära, brudsporre, grönkulla och liljekonvalj.

Kulturhistoria i området

Strax väster om naturreservatet ligger fäbodvallen Knittvallen. Verksamheten i och kring fäboden har givetvis präglat omgivande skog och våtmarker. Bete, slåtter och vedtäkt till husbehov har förekommit under grovt räknat en hundraårsperiod. Kanske har även vissa av de bränder som syns i äldre träd sitt ursprung i betesbränning (eller slarv med eld?).

Fuluälven från och med Mellre Fulusjön blev förklarad som allmän flottled 1911 och nyttjades fram till flottningens upphörande 1969.

Friluftsliv med jakt och fiske

I området utövas både jakt på småvilt och fiske i Fulan. Reservatet lämpar sig inte för besök i större omfattning. Därför planeras inga speciella anordningar i området. Men att fritt vandra omkring i dessa skogar och upp på branterna, är med all säkerhet en stor vildmarksupplevelse!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark samt på snötäckt mark inom området väster om "Skäretvägen" (se bilaga 3 i Beslut och skötselplan i faktarutan),
  • klättra i bergsbranter.

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 300 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss