Hykjeberget

Med branta stup sticker Hykjeberget upp som en jätte i skogslandskapet. Berget är sydvänt och samlar därför in mycket värme från solen. Det ger en rik och annorlunda växtlighet. Härifrån är utsikten milsvid. Vandringsleden upp på berget är både brant och stenig. Men på toppen väntar ett vindskydd för en skön vilostund.

Höga höjder ger underbar utsikt

Hykjeberget är ett mäktigt berg en mil nordöst om Älvdalens samhälle. Själva toppen når upp till 594 meter över havet. Nedanför toppen stupar berget ned i en närmast lodrät bergvägg på 100 meter.

Berget är ett trevligt och välbesökt utflyktsmål med vidsträckt utsikt. Nedanför stupet finns branter fyllda med nedrasade stenblock.

Vandra hit och vila på kunglig bänk

Det finns bilväg till en parkering norr om området. Därifrån är det inte långt upp till toppen. Leden är stenig och efter regn kan rötterna vara hala. Så ta tid på er och låt den som är långsammat i sällskapet gå först.

Väl uppe kan ni vila rumpan på den bänk som prinsparet Carl Philip och Sofia fick av dalfolket i lysningspresent. Den invigdes av prinsparet i september 2016, vilket syns i bildspelet ovan.

Foto i bildspelet ovan: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna.

Klättring pågår, så visa hänsyn!

Tänk på att vara försiktig när du står uppe vid branten. Respektera klättrarna genom att inte kasta ner sten, vedträn eller skräp nedför branten. Det är inte bara tråkigt med en massa skräp nedanför branten utan även direkt farligt om man klättrar!

Unik flora

Hykjeberget är ett riktigt sydväxtberg. Det är ett fenomen, där biologi och geologi samspelar så att speciella förhållanden skapas. Sydväxtberg har en sida som vetter mot söder, öster eller väster.

Brantens förmåga att magasinera värme gör att berget avger värme till sin omgivning, främst under höstar och vintrar. Då skapas ett bra lokalklimat som gynnar krävande växter, ofta arter som annars bara kan hittas längre söderut.

Redan 1734 besökte Carl von Linné Hykjeberget och beskrev den säregna floran nedanför bergsbranten. Här kan finns arter som annars är ovanliga i dessa trakter - lönn, lind, skogstry, sötvedel, getrams och gaffelbräken. Lindarna är många, fler än 40 stycken, och är därför ett av Dalarnas rikaste lindbestånd.

Skog påverkad av bete och brand

Skogen i området varierar mycket, beroende på vilken höjd du befinner dig. Men också på grund av äldre tiders nyttjande av skogen. Här har människorna i trakten hämtat ved och virke. Och de närliggande fäbodarnas djur har betat sluttningarna.

Skogsbränder var också mer vanliga förr. Grova, gamla högstubbar med flera sår efter bränder, så kallade brandljud, syns här och var i skogen. Den solexponerade, torra sluttningen är uppenbarligen mycket eldbegärlig. Omkring 1990 brann ett område i närheten av Persgrav och här syns än idag många spår efter branden.

Inte bara växter gillar branten

Många arter gynnas av den varma klippan. Här kan man få se korpen glida fram och kraxa, fjällvråk och tornfalk glidflyga. Kryper du ner på alla fyra, kanske du ser någon av de 25 olika arterna av sniglar och snäckor som har hittats här. Det här är en av Dalarnas rikaste platser för denna djurgrupp.

På brandfältet i sydväst har ett antal sällsynta skalbaggar påträffats – alla beroende av återkommande bränder. Bergets gynnsamma lokalklimat bidrar dessutom till att det finns gott om fjärilar här.

Norra entrén, Huvudentré:

Åk igenom hela byn Klitten på Klittenvägen (som sedan övergår i Torrlidsvägen och Åjkvägen). Efter byn följer du skyltningen mot Naturreservat och efter ca. 5km är du framme. Vid parkeringsplatsen finns ett bord att fika vid samt informationsskyltar.

Härifrån utgår leden mot Hykjebergets topp. Själva leden upp på toppen är cirka 1km lång, men bitvis brant och stenig. Väl uppe på toppen hittar du ett vindskydd med möjlighet att grilla vid, ett utedass och såklart den fina stenbänken som prinsparet fick i lysningsgåva. Ta samma väg ner som du kom upp!

Södra entrén:

I byn Liden svänger du höger in på vägen Liden och fortsätter sedan på Nässjövägen i 5 km. Vid vägs ände finns en vändplats med parkering och ett skyltställ med information om reservatet. En led på 2 km enkel väg utgår härifrån som även den går upp till toppen av Hykjeberget.

Leden är något brantare än leden som utgår från huvudentrén men vältrampad och lätt att hitta. Bitvis går den vid en fin bäck. Tänk på att skogsbilvägar inte alltid är i bra skick att åka på. Vid tidig vår och tjällossning kan vägen vara igenbommad under en tid för att inte skada vägen.

Brant klippvägg med staket högst upp, som skydd för besökare

Branten på Hykjeberget är verkligen brant! Vid kanten finns ett räcke så du kan stå och titta på utsikten och känna dig säker. Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: Framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt,
 • elda utöver på av Länsstyrelsen iordningställda platser,
 • tälta utöver på av Länsstyrelsen utpekade platser,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg t.ex. genom att mejsla, borra och hacka, med följande undantag: – Åtgärder som framgår av bilaga 5 inom befintliga klätterleder.
 • klättra i bergsbranter, med följande undantag: – Klättring får ske längs de klätterleder som finns inom det område som avgränsas i bilaga 5, och med hänsyn tagen till eventuellt häckande fågelarter m.m. i enlighet med bilaga 6.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1990/2015
Storlek: 126 ha
Kommun: Mora och Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss