Åsboholmen-Isaksboholmen

Ett vattendrag i förgrunden i vilken det ligger en skogsklädd ö.

Mitt i Dalälvens fåra, söder om centrala Avesta, ligger dessa två holmar. De är bevuxna med en barrblandskog som inte har påverkats av skogsbruk på något sätt. Det har gett en skyddande plats för många fågelarter. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Naturreservatet består av två holmar i Dalälven med gammal naturskogsartad blandskog. Området är både bildat och förvaltat av Avesta kommun. Öarna syns från älvpromenadstråken som passerar på båda sidor av Dalälven.

Viktig växtlighet och fantastiskt fågelliv

Området är botaniskt intressant då blandskogen på öarna är opåverkad av mänskliga aktiviteter. Här trivs också många olika fågelarter.

Spännande geologi i närheten av Döda fallen

Öarna är viktiga för att förstå förloppet då Döda Fallen skapades. För cirka 7 000 år sedan bröt Dalälven en ny fåra. Då torrlades de kända fallen Stora, Lilla och Södra Helvetet som ligger lite längre uppströms i älvfåran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • störa djurlivet (t ex närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd)
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • tälta.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1986
Storlek: 6 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Avesta kommun

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss