Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hornbobrändan

Hornbobrändan ligger vid Ågsjöns östra strand, en dryg mil nordost om Svärdsjö. Här breder ett böljande barrskogslandskap ut sig, med våtmarker, skogar och sjöar om vartannat.

Blåbärsskog och brandljud bland myrar och tjärnar

Hornbobrändan består främst av en äldre tallskog som visar tydliga spår efter skogsbränder. På marken växer mestadels blåbär, med inslag av lingon och ljung.

I våtmarken Pisstrandfly i norra delen av området växer dvärgbjörk, skvattram och tuvull. I mitten av området finns ett band av mindre våtmarker och sumpskogar med en bäck som går ner till Ågsjön. I södra delen finns Knuts tjärn, en liten rund skogstjärn.

Branden har präglat skogen

Största delen av Hornbobrändan består av en ljus äldre tallskog. Upprepade bränder har skapat en tallskog med plattkroniga gammeltallar och yngre träd inblandade. Här finns träd med brandljud, liksom torrakor och stubbar med kolrester. Trots förekomst av kolbottnar och stubbar efter en dimensionsavverkning - skogsavverkning där man bara högg träd över en viss grovlek - har området en påfallande naturskogsprägel.

Det mesta av skogen är ca 130 år, men det finns äldre träd som är upp emot 270 år gamla. I den fuktiga låglänta delen finns ett område med storvuxna aspar och död ved av både asp, björk, gran och tall.

Sällsynta växter och djur

Vad sägs om att lukta på ett doftskinn eller känna på kornknutmossan? Eller studera lunglavens grågröna hudliknande växtbål? Ja, här finns många spännande och ovanliga arter att upptäcka. Arter som i den modernt brukade skogen blir mer och mer sällsynta. Här har de funnit en fristad och hit kan du komma för att upptäcka dem!

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du i Vintjärn köra söderut mot Ågsjön. Reservatet ligger längs med vägen. Det finns parkering med plats för cirka 10 bilar precis i början av reservatet. Det finns även en parkeringsficka lite längre söderut längs vägen. Här finns plats för cirka 3 bilar samt en enkel tiläggningsplats för små båtar.

Reservatsskylt finns vid båda parkeringarna. Inga övriga anordningar för besökare finns.

Foton i bildspelet: Uno Skog och Maria Blomkvist, Länsstyrelsen Dalarna

En solig sommardag med gles tallskog längs en sjökant.

Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 134 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss