Kungsgårdsholmarna och Prostnäset

Här finns några av Dalarnas största och äldsta ekar, och det är i just lövskogen de högsta naturvärdena finns. Reservatet består av Kungsgårdsholmarna i väst och Prostnäset i öst, men inkluderar även en liten del av Sandholmen.

Lövskogar och gamla ekar

På Kungsgårdsholmarna i reservatets västra delar växer lövskogar med höga naturvärden. Det finns inte så mycket lövträd i landets skogar längre. Skogarna på Kungsgårdsholmarna och Prostnäset har inte bara just mycket lövträd, utan andra höga naturvärden. Därför är det extra viktigt att skydda dem.

Det krävs dock en del skötselåtgärder för att hålla borta gran från området. På Kungsgårdsholmarna finns det även flera gamla grova ekar på vilka man har hittat många ovanliga arter. Dessa ekar är viktiga att bevara och det är även angeläget att säkra återväxten av ek i området.

Vid Prostnäset i reservatets östra delar består skogen till största delen av hyggen och ungskogar. Genom att hålla tillbaka granen i området kommer man även här på sikt kunna få fram lövskogar med höga naturvärden.

Älvnära friluftsliv med fågelkvitter

Området är väldigt naturskönt med ständig närhet till älven. De gamla ekarna på Kungsgårdsholmarna är populära utflyktsmål. På själva Kungsgårdsholmarna finns även den äldsta lövskogen. Ett besök på våren och försommaren i lövskogarna bjuder på vitsippor och fågelsång. På sommaren sluter sig skogen och här finns snåriga buskage. På grund av det kan det vissa år vara mycket mygg i området. Prostnäset med sina nyupptagna hyggen bjuder i dagsläget inte på upplevelser av orörd natur.

På själva Kungsgårdsholmarna finns det några mindre upptrampade, men omarkerade stigar. Över Roleden finns en bro.

Prostnäset är lättillgängligt och man kommer ända fram till reservatsgränsen via vägen mellan Utsund och Folkärna. Det finns en nybruten väg och en gammal traktorväg på västra delen av Prostnäset. På Prostnäsets sydöstra hörn finns några fina klippor. Här finns även en eldplats och bryggor, som dock är dock i dåligt skick. På Prostnäset finns även en raststuga med tillhörande torrdass som tillhör Bäsingens Fiskevårdsområdesförening.

Några av stigarna och den gamla bron över Roleden kommer så småningom att rustas upp. Läs mer om detta i skötselplanen.

Sandholmen gör reservatet cirka 3 hektar större

Naturreservatet har utvidgats 2018 med västra delen av Sandholmen. Föreskrifter har ändrats lite från tidigare beslut, gällande utfodring och korttidsjakt, men det är inget som påverkar dig som bara är här som besökare. Den tillkommande landarealen, cirka 2.9 ha, som ligger på ön Sandholmen består främst av svämskog, svämängar och lövskog. Bestånd av gamla aspar och flera grova ekar, liksom den hotade strandskinnlaven finns också här.

Foto i bildspelet: Uno Skog, Anders Heurlin och Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

Vinterbild med snö på isen och blå himmel en solig dag.

Är man försiktig och is-kunnig, är det kanske lättast att ta sig till delar av området vintertid då isen ligger på vattnet. Foto: Uno Skog, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2015, utökades 2018
Storlek: 163 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss