Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora granens reservat

En stor gran i skogen

Området ligger intill Björbergets numer övergivna fäbodar på Björbergshällas sydostsluttning i sydvästra Leksand.

Stor gran och små sippor

Den stora granen är omgiven av flera stora höga granar och på marken växer bland annat blåsippa vilket skvallrar om att jorden är bördig. Detta tillsammans med det faktum att granen i sin ungdom omgavs av öppet landskapet har gjort att granen blivit så stor. Längden har mätts till 43 meter. Diametern (1,3 meter ovan mark) har mätts till 115 cm. Volymen har beräknats till cirka 30 skogskubikmeter.

Historisk och nuvarande markanvändning

Björbergets fäbod har tidigare varit mer eller mindre öppen mark. Granen stod i sin ungdom i öppen mark och har fått utvecklas fritt. När fäbodbruket upphörde, föryngrades skogen naturligt och idag finns en högvuxen granskog omkring den Stora granen. En äldre fäbodstig löper genom reservatet och passerar granen. Idag brukas området främst för skogsbruk, jakt och av friluftslivet.

Falsk skylt!

På granen sitter en skylt med texten ”fridlyst enligt lag på ansökan av Dalarnas hembygdsförbund”. Hur den kommit dit är inte helt klarlagt men troligen är det någon som fått tag i en skylt och satt den på granen, ”fridlysningen” finns nämligen inte registrerad hos någon myndighet. I och med reservatsbildning är granen nu i alla fall formellt skyddad!

Varför vill man skydda detta träd?

I första hand är värdena knutna till stora granen. Den omgivande granskogen ger granen ett någorlunda stormskydd. Granskogen ger en känsla av äldre skog i och med att den är grov och träden höga. Här finns inte så mycket döda träd, men det kommer att öka i takt med stigande ålder på granarna. Närheten till väg gör att området redan idag har ett stort antal besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar, vindfällen och lågor
  • gräva upp blommor, plocka mossor, vedsvampar eller lavar
  • göra upp eld
  • köra motordrivet fordon
  • medvetet störa djurlivet

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 0,7 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss