Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjursås prästskog

Bjursås Prästskog hyser en stor variation av naturtyper. Här finns barrskogar och lövskogar, ängar och rinnande vatten. Men framför allt är det närheten till samhället som gör området så värdefullt. Här kan barn leka, folk vandra, rida och åka skidor och skolklasser få undervisning i naturen.

Skogar med döda träd blir hem åt många arter

Området har en stor variation av markslag, men det område som har högsta biologiska värde är den gamla granskogen. Här finns mycket döda träd, stående som torrakor eller liggande som lågor, vilket är viktigt för många olika arter. Flera ovanliga vedsvampar har hittats här, men även lavar, mossor, insekter och fåglar drar nytta av den stora tillgången på döda träd. I övrigt finns i området en björkskog, en gammal tallskog med hällar, en slåttermark och en bäck kantad av strutbräken.

Härligt nära hem och hus

Reservatet ligger mitt i Bjursås samhälle och används flitigt av alla närboende. Det är lätt att ta sig hit. Parkering och busshållplats finns i närheten. Tillgängligheten ska ytterligare förbättras genom de anläggningar som ska ställas i ordning i och med att området har blivit naturreservat. Bland annat ska ett vindskydd med eldstad ordnas, en bro över bäcken, markerade stigar och informationstavlor.

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat till skillnad från de flesta andra som är statliga och som då länsstyrelsen förvaltar. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länkar till kommunen samt reservatsskyten från området finns att hitta under "Mer information".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block.
 • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
 • insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
 • köra motordrivet fordon med undantag för körning med snöskoter vid spårning för skidspår på markerad stig på beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger.
 • rida utanför markerad stig enligt beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger. Ridning är ej tillåtet i skidspår.
 • elda på annan än anvisad plats.
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRidled Ridled

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 13 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss