Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som har lett till att mycket speciella växter och insekter trivs här.

Det närmaste du kan komma en stäpp i Sverige?

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Extremt nordliga utposter för vissa arter

De speciella förhållandena har gjort att arter som annars inte finns på dessa breddgrader trivs. Här förekommer bland annat tallriksäggsvampen och det bandade byxbiet, som gräver små gropar i sanden. Här finner man också en stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

Nödvändigt slitage

Området måste för att bibehålla sin karaktär ständigt utsättas för slitage i lagom mått. Detta sker idag genom utställningsverksamhet och ridning. Det finns väl knappast något annat reservat i Dalarna, där just sådana aktiviteter inte bara är tillåtna utan dessutom är nödvändiga!

Besöksinformation

Reservatet ligger mellan de gamla militära byggnaderna och Borlänge flygplats. Det är skyltat till reservatet från Rommevägen. Det finns gott om parkeringsmöjligheter längs den lilla grusvägen som går intill reservatet.

Reservatsskylt finns längs vägen. I västra änden av dungen finns ett rastbord.


Fotografer i bildspelet ovan: Johanna Malmgren, Anders Heurlin och Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna.

En blomstrande äng med ett rött hus i bakgrunden.

I den stäppliknande miljön på Rommehed, trivs många ovanliga blommor, fjärilar och bin. Foto: Anders Heurlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1977
Storlek: 6 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss