Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slogmyrloken

Gles tallskog med en myr i bakgrunden

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar och myrmarker med de två myrsjöarna Slogmyrloken och Ståbiloken i mitten. Reservatet bildades främst för att skydda grodarten större vattensalamander.

Vattensalamandern leker här​

Större vattensalamander är en 14-16 cm långt groddjur. Det vårtiga skinnet är svart till mörkt brun och buken är orangegul med svarta fläckar. Salamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö i blockterrängen, cirka 10-100 meter från tjärnarna. Under lekfasen utvecklar hannarna en karaktäristisk ryggkam och en silverfärgad strimma längs med sidan. Salamandern leker under vår och försommaren i grunda småvatten och sjöar. Honan lägger ett ägg i taget som hon slår in blad från diverse undervattensvegetation. Arten är mindre vanlig och fridlyst. Varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.

Besöksinformation

Reservatet ligger längs med gamla vägen mellan Grycksbo och Bjursås. Vägen har funnit sedan 1600-talet och kallas Bjursvägen. Längs Bjursvägen går en cykelled. Mitt i reservatet finns en parkering för cirka 5 bilar. Här finns reservatsskylt med karta och information om reservatet.

Från parkeringen går två vandringsleder:

  • Ståbiloken runt är en cirka 0,9 km lång rundslinga.
  • Slogmyrloken runt är en cirka 1,3 km lång rundslinga, som passerar rastplatsen.

Vandringslederna rundar varsin tjärn. Terrängen är bitvis blockig och stenig, så du får vara lite försiktig med hur du sätter fötterna. På några ställen finns spänger över de blötaste partierna. Tänk på att dessa kan vara hala vid fuktiga förhållanden.

Vid Slogmyrlokens norra strand finns en rastplats med rastbord och eldstad. Här finns även ett vedförråd, där Länsstyrelsen regelbundet fyller på med ved. Kortaste vägen från parkeringen till rastplatsen är att följa vägen och sedan svänga vänster in på stigen mot loken, då är det cirka 300 meter till rastplatsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 61 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss