Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lugnet

Lugnet är ett naturskönt område med ett småskaligt jordbrukslandskap. Här ser man tydliga spår av högsta kustlinjen. Skogsmarken domineras av torr och blockig tallskog, men det finns även inslag av blåbärsgranskog. Här finns åtta mil markerad vandringsled och tolv mil motionsspår/skidspår. De senaste åren har ett flertal cykelleder för mountainbike tillkommit.

Friluftsområde för vandring, skidåkning och lek

I reservatet finns det gott om skid- och motionsspår, vandringsstigar och pulkabackar. Det finns även leder för ridning, cykling och skoteråkning. I området finns det ett flertal grillplatser, slogbodar, värmestugor och andra rastställen.

Höjdskillnad på 165 meter

Det finns fem berg i området och den största höjdskillnaden är 165 meter. I det här reservatet finner du både tallskog och lövträd. Det finns inte mycket vatten i området men några bäckar, dammar och en del myrmark kan du råka på.

Genom århundraden har bönder odlat upp jorden här. Flera odlingsrösen och stenmurar ligger kvar än idag. Det bedrivs aktiv landskapsvård för att detta kulturlandskap ska bevaras.

Kunglig bänk med fantastiska vyer

Bänken i älvdalskvartsit överlämnades till H.M Konungen när kungaparet besökte Falun den 17 augusti 2023 med anledning av firandet av H.M Konungens 50 år på tronen.

Bänken är den tredje kungliga bänken i Dalarna. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia fick en bänk på Hykjeberget i Älvdalen i bröllopspresent. Prins Gabriel fick en bänk i Säterdalen i Säter när han blev Hertig av Dalarna.

Hitta till bänken

Bänken är placerad vid hoppbackarna på Lugnet och inte inom reservatet. Du kommer till Lugnetområdet via riksväg 69/E16, Lugnetleden. Det finns parkering vid ishallen, därifrån kan du gå uppför backen (som är väldigt brant) eller ta bergbanan upp till hoppbackarna. Det finns även en parkering uppe vid hoppbackarna, sväng av E16 vid Scandic Lugnet och följ skyltarna.

Två bilder på bänken. Bänken är rödaktigt och i bakgrunden ser man fina vyer över Falun. Förstora bilden

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länk till kommunen hittar du under "Mer information".

Bakgrund till skydd av naturreservat

Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 21 augusti 2023 fattat beslut om att upphäva det statliga skyddet för Lugnets naturreservat i Falu kommun. Observera att Falu kommun den 16 maj 2023 fattat beslut om att samma område som detta beslut avser, numera är skyddat som ett kommunalt naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål,
 • parkera motorfordon eller husvagn på annat än anvisad plats eller längs väg enligt gällande trafikföreskrifter,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag:
  • skoter får framföras i högst 20 km i timmen på markerad skoterled (enligt bilaga 3), då marken är väl snötäckt,
  • terrängkörning i samband med transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall,
 • elda utöver på av förvaltaren iordningställda platser,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • färdas på annat sätt än med skidor i markerade skidspår,
 • skada markerade spår och leder,
 • för annan än deltagare/arrangör/funktionär, färdas i spår/leder där det pågår tillståndsgiven tävling eller tävling inom högaktivitetszon,
 • tälta på öppen jordbruksmark samt inom högaktivitetszon,
 • rida eller köra med häst på motionsspår, asfaltbana, cykelleder och skidspår, med följande undantag:
  • korsa ovan nämnda spår och leder,
  • där markerad ridled går parallellt med ovan nämnda spår och leder,
 • cykla i markerade ridleder samt på Stugstigen mellan Sjulsarvet och Sjulsarvsstugan, med följande undantag:
  • korsa ridleder,
  • där markerad cykelled går parallellt med ridled.

Slutligen är det förbjudet att utan Falu kommuns tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större organiserade arrangemang med ett deltagarantal (inklusive publik) på fler än 100 personer med följande undantag:
  • tävlingar, lägerverksamhet och andra större organiserade arrangemang som genomförs inom högaktivitetszonen (bilaga 2),
  • idrottsarrangemang på av förvaltaren preparerade skidspår,
  • verksamhet som hör samman med skolaktiviteter och regelbunden föreningsanknuten träning,
  • träna med hund i skidspår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2023, efter att ha varit ett statligt naturreservat 1980–2023.
Storlek: 800 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss