Holkberget

Ett dött gammalt träd i skogen i motljus

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Vid Holkberget kan du uppleva en gammal skog med många likheter med naturskogens. Skogen består mest av granar. De flesta runt 150 år gamla, men en del är uppåt 200 år eller äldre. På flera ställen har träden dött och trillat omkull.

Holkbergets naturreservat ligger i ett kuperat barrskogslandskap cirka en mil nordost om Vansbro. Området ligger mitt emellan sjöarna Stora Säxen och Hulen, några kilometer norr om Skålö.

Inga anläggningar finns i reservatet, men däremot kan du uppleva en gammal skog med många likheter med en naturskog. En naturskog är varierad i både trädslag och ålder, och ger fler livsutrymmen åt svampar, lavar, växter och djur.

Många hänglavar från trädens grenar

De hängande lavarnas rike vore ett passande namn för den här skogen. Granar blir inte så mycket äldre än 200 år, så på flera ställen har träden dött och trillat omkull. Det har skapat ljusa luckor, som tillsammans med den friska luften har gynnat hänglavarna.

Garnlaven är lite grågrön medan arten violettgrå tagellav själv talar om hur den ser ut. De döda träden, både stående och liggande gynnar många olika mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar.

Besök Holkberget

För att nå Holkberget åker du vägen som går från Skålö och vidare upp mot sjön Hulen. I höjd med Hulen tar du av västerut och åker på mindre vägar uppför backarna. Både den större grusvägen och den minde avtagsvägen är enskilda vägar som sköts om av privata samfällighetsföreningar.

Foto i bildspelet: Carl Lehto och Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 53 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss