Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sifferboberget-Skalsberget

Söder om sjön Gimmen ligger de två bergstopparna Sifferboberget och Skalsberget. Här växer en gammal skog med mycket död ved. Det gynnar många olika växter och djur, som därför trivs här. Även människor trivs, då de kan vandra på led och rasta med utsikt.

Nedbrunnet vindskydd

Tidigare fanns det ett vindskydd vid Skalsbergets topp. Vindskyddet brann dock ner under 2023. På grund av begränsad budget kommer inte något nytt vindskydd att uppföras på platsen inom överskådlig framtid.

Gamla träd i skog som inte har brukats

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte är påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bland annat finns ett par smala skiften, endast 100 meter breda, som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett cirka 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast cirka två hektar stora. En hektar är en yta på hundra gånger hundra meter.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan man antingen ta sig till övre eller nedre parkeringen.

  • Till den övre parkeringen kommer man genom att åka genom Sifferbo och via grusvägar leta sig upp till Sifferbobergets topp. Vid de sista korsningarna finns träskyltar som visar vägen till Naturreservat. Dock är denna väg bommad under tjällossningstid och vid otjänligt väglag. På parkeringen finns plats för cirka 10 bilar.
  • Till den nedre parkeringen kommer man genom att passera Gimsbärke och parkera vid dammen strax norr om byn. På parkeringen finns plats för cirka 5 bilar.

Reservatsskylt finns vid båda parkeringarna.

Från övre parkeringen går det en rundslinga runt övre delen av Sifferboberget som är cirka 1,8 km vandring.

Från nedre parkeringen går det en led upp till Skalsberget, cirka 0,9 km vandring, och sedan vidare mot Sifferboberget och den övre parkeringen.

Utöver detta passerar omarkerade stigar reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 97 ha
Kommun: Borlänge och Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss