Rostberget

En barrskog med flera döda liggande träd på marken

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Här finns inget iordningställt för besökare. Här får skogen sköta sig själv och besökare får anpassa sig efter den. Men det kanske är då upplevelsen blir som störst? Här finns ingen tydlig mänsklig påverkan utan här får skogen och dess invånare vara i fred. Och några av de mest märkliga invånarna har frågetecken och mörka sömmar...

Granskogar med mossa och orkidéer

​Rostberget vänder sig mot sydväst. I sluttningen växer en tät grandominerad skog. Längst ned i sluttningen frodas många olika mossor och en del rara blommor och ormbunkar. Skön och mjuk björnmossa, om våren blåsippor och en och annan fridlyst orkidé finns. Den ståtliga nattviolen som doftar så gott på natten och den lite mer oansenliga, men ack så söta knäroten.

Här bor den mindre frågeteckenbocken med sina vänner

Det kanske mest slående efter att ha vandrat omkring i denna skog ett tag, är den höga andelen död ved. Här finns både stående (torrakor) och liggande (lågor), huller om buller som ett gigantiskt plockepinn. All denna döda ved har gett upphov till en mycket spännande fauna av skalbaggar. Oftast är det granbarkborren som börjar. När den har angripit ett träd, dör det så småningom. Det i sin tur leder till att andra skalbaggar som inte gillar färsk och hård bark, kan komma till. Lyssna bara till dessa poetiska namn: vågbandad knäppare, mörksömmad barksvartbagge, mindre frågeteckenbock och bronshjon.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 50 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss