Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lugnet-Barkdal

Ungdomar som joggar i en skog

Lugnet-Barkdal är ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden. Naturreservatet är bildat av Leksands kommun.

Området har nyttjats och besökts av människor sedan lång tid tillbaka. De äldsta fynden i området härör från stenåldern. Det finns lämningar från kolmilor och stenbrott. Här la man till kyrkbåtarna när man skulle till kyrkan i Leksand och hit kommer nuförtiden många skol- och dagisbarn på besök. Genom området löper också elljusspår och stigar.

I den södra delen av området finns en äldre tallskog. Norrut övergår skogen till lövskog i en smal remsa från Japanska parken och norrut. Vidare norrut finns en skog med blandning av tall och gran, där tallarna är riktigt gamla. De har inte bara biologiska värden utan även estetiska.

I ett ravinstråk ner mot Barkdal finns ett område med olikåldrig skog och inslag av gamla och döda, stående och liggande träd. Även det området har mycket höga naturvärden.

Syftet med Lugnet-Barkdals naturreservat är att ge god möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som är kopplade till gamla och grova tallar och till miljöer med gamla, grova lövträd och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen
  • gräva upp örter
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2009 av Leksands kommun
Storlek: 21 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss