Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilla Älvgången

Lilla Älvgången är en del av Hovranområdet - en värdefull sjö- och våtmark med slåttermarker och betade strandängar. Hovran och Lilla Älvgången har stor betydelse för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tillsammans med Hedemora kommuns naturreservat Stadssjön finns många kilometer tillgängliggjorda leder med rastplaster och fågeltorn.

Tillgängligt för rullstolar

Från Lilla Älvgångens entré i öster till entrén vid Stadssjön i väster är stigarna grusade och har en slät och jämn yta att gå, cykla eller rulla med rullstol på.

Lederna används även av ryttare som är hänvisade till ledens ena kant.

OBS! Lederna underhålls ej under vintern. Och när det är islossning i april/maj kan hela området vara översvämmat.

Vid parkeringen finns torrtoa (vanlig+rullstol), och rastbord.

Grillplatser med rastbänkar och fågeltorn

I reservatet finns iordningställda grillplatser med sittbänkar. Om du tänker grilla är det dessa platser du ska använda, eftersom det inte är tillåtet att göra upp eld på annan plats i reservatet. Vid själva Älvgången finns ett rastskydd med tak. 

Tillgänglighetsanpassade fågeltorn finns både i Lilla Älvgången och Stadssjön. Ramper och grusgångar gör det möjligt för alla att ta sig ut och upp i tornet. Slå dig ner och lyssna på näktergalens fantastiska sång eller studera hur humlen slingrar sig upp i lövträden.

Lilla Älvgången en del av stora Hovran

Namnet Lilla Älvgången kommer från den naturliga kanal som skiljer fastlandet från ön Stora Grundet. Ön ligger i en utvidgning av Dalälven som kallas Hovran, ett internationellt utpekat område med stora värden för rastande och häckande fåglar. Här finns en säregen sammansättning av både nordliga och sydliga arter. Det har blivit så eftersom området befinner sig mitt i den biologiska norrlandsgränsen.

Flera sällsynta växter finns i Lilla Älvgången. Till exempel krusnate, mandelpil, kalmus och den rödlistade arten bågsäv.

Kulturhistoria

Lilla Älvgången hävdades fram till mitten av 1950-talet som slåtterängar och betesmarker. När vattenregleringen av Dalälven utökades i mitten av femtiotalet avtog bruket av de strandnära områdena. Då började området växa igen med lövsly och buskar.

I början av 1990-talet började området att återställas. Nu börjar området återfå sin forna karaktär av slåtter- och betesmarker.

Vägbeskrivning

Entrén till Lilla Älvgången nås från riksväg 70 strax söder om Hedemora. Sväng vid skylten mot fågeltorn och Hovran.

Entrén till Stadssjön nås från väg 270 mot Långshyttan. Sväng av mot återvinningscentralen vid Hamre.

Parkering

Vid Lilla Älvgångens entré finns en parkeringsplats med plats för ett 10-tal bilar. Under högsäsong i juni-augusti kan parkeringen bli fullbelagd mitt på dagen.

Vis Stadssjöns entré vid ÅVC Hamre finns en stor parkeringsplats.

Toalett

Tillgängliggjord TC finns vid Lilla Älvgångens parkeringsplats.

 

Vy över gräsmarker och vatten

Lilla Älvgången har röjts från igenväxande buskar för att hållas öppen för rastande fåglar. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss