Lilla Älvgången

Lilla Älvgången är en del av Hovranområdet - Dalarnas mest förnäma fågellokal. Det är ett värdefullt våtmarksområde med slåttermarker och betade strandängar. Hovran och Lilla Älvgången har stor betydelse för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tillsammans med naturreservatet Stadssjön (Hedemora kommun) finns här många kilometer tillgängliggjorda leder, rastplaster och fågeltorn.

Vägbeskrivning

Entrén till Lilla Älvgången nås från riksväg 70 strax söder om Hedemora. Sväng vid skylten mot fågeltorn och Hovran.

Entrén till Stadssjön nås från väg 270 mot Långshyttan. Sväng av mot återvinningscentralen vid Hamre.

Parkering

Vid Lilla Älvgångens entré finns en parkeringsplats med plats för ett 10-tal bilar. Under högsäsong i juni-augusti kan parkeringen bli fullbelagd mitt på dagen.

Vis Stadssjöns entré vid ÅVC Hamre finns en stor parkeringsplats.

Toalett

Tillgängliggjord TC finns vid Lilla Älvgångens parkeringsplats.

Tillgängligt för rullstolar

Från Stadssjön i väster ända till Lilla Älvgångens entré i öster är stigarna grusade och funkar för rullstol. Men när det är mycket nederbörd kan hela området vara översvämmat.

I reservatet finns iordningställda grillplatser med sittbänkar. Vid själva Älvgången finns en grillstuga. Om du tänker grilla är det dessa platser du ska använda, eftersom det inte är tillåtet att göra upp eld på annan plats i reservatet.

Fågeltorn och vandringsled för alla

Tillgänglighetsanpassade fågeltorn finns både i Lilla Älvgången och Stadssjön. Ramper och grusgångar gör det möjligt för alla att ta sig ut och upp i tornet. Vid parkeringen finns torrtoa (vanlig+rullstol), och rastbord. Slå dig ner och lyssna på näktergalens fantastiska sång eller studera hur humlen slingrar sig upp i lövträden.

Lederna i Lilla Älvgången och det intilligande Stadsjöns naturreservat har en slät och jämn yta att gå, cykla eller rulla med rullstol på. Lederna används även av ryttare som är hänvisade till ledens ena kant. Den börjar vid parkeringen vid Lilla Älvgången och går norrut mot den smala vattenremsa som skiljer "fastlandet" från ön Hällagrundet. Härifrån kan du gå vidare ut på Hällagrundet eller vandra vidare mot Stadssjön med flera fågeltorn och rastplaster.

Lederna underhålls ej under vintern.

Lilla Älvgången en del av stora Hovran

Namnet Lilla Älvgången kommer från den naturliga kanal som skiljer fastlandet från ön Stora Grundet. Ön ligger i den utvidgning av Dalälven, som kallas Hovran. H

ovran är ett internationellt utpekat område med stora värden för rastande och häckande fåglar. Här finns en säregen sammansättning av både nordliga och sydliga arter. Det har blivit så, eftersom området befinner sig mitt i den biologiska norrlandsgränsen.

Växter i området

Flera sällsynta växter går att finna i Lilla Älvgången. Bland dessa kan nämnas krusnate, kalmus och den rödlistade arten bågsäv. Mandelpil är en annan ovanlig art som växer i området.

Kulturhistoria

Lilla Älvgången hävdades fram till mitten av 50-talet som slåtterängar och betesmarker. När vattenregleringen av Dalälven utökades i mitten av femtiotalet avtog bruket av de strandnära områdena. Då började igenväxningen av lövsly och buskar.

I början av 1990-talet började området att återställas. Nu börjar området återfå sin forna karaktär av slåtter- och betesmarker.


Vy över gräsmarker och vatten

Lilla Älvgången har röjts från igenväxande buskar för att hållas öppen för rastande fåglar. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312