Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hemshyttan

Ett stilla flytande vattendrag i en skog med mycket lövträd.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hemshyttans naturreservat består av tre delområden. I denna skog har lövträden fått ta över och här finns många olika spännande arter att upptäcka, allt från blåsippor till dvärghäxört.

Döda träd ger liv i skogen

Skogen i de båda norra delarna har fått utvecklats fritt och har alltså aldrig utsatts för modernt skogsbruk. Det har lett till att träden är olika gamla, allt från småplantor till döda träd. Den döda veden som står och ligger i området, gynnar nedbrytare som svampar och insekter. Många lövträd är grova och murkna med bohål. Här bor bland annat sparvuggla. Spillkråka och större
hackspett hackar efter insekter som lever under barken på döda träd. När du kommer gående genom skogen kanske du skrämmer upp en orre eller järpe.

Södra området lämnas fritt efter avverkning

En stor del av det södra området avverkades 1991, men hygget återplanterades inte. Det är meningen att skogen ska få återta hygget och utvecklas fritt. Området har en lång sträcka längs stranden och där finns en sparad trädridå.

Fuktiga partier med giftig växt

Stråk av kärr och sumpskog breder ut sig där marken är fuktig. Där kan du hitta bestånd av missne. En giftig växt som trivs där det är blött. Den har ax av små gulgröna blommor som skyddas av ett stort vitt kronblad. Här och var står grova klibbalar. I det norra området finns gott om stora block. På blocken finns ovanligt många arter av örter och mossor. På flera block breder mattor av dvärghäxört ut sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. insekter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar.
  • elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, dvs levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, s.k. lågor får användas.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2000
Storlek: 30 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss