Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knusberget

Knusberget består till största delen av en bergbrant med en höjdskillnad från omgivnande landskap på cirka 80 m. Här kan du - om du är mycket tyst - få se lodjur, som brukar hålla till i just branten.

I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av olika lövträd. Det finns till exempel gott om grova sälgar i området. Detta är en bra miljö för hänglavar, vilket visar sig på en stor rikedom av långa garn- och skägglavar. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt trivs bra, några växter som annars är ovanliga i kommunen. Lodjur förekommer också titt som tätt i området. De trivs i otillgängliga, branta och steniga miljöer. Kanske för att de är så skygga och där oftast får vara i fred?

Knusberget är lätt tillgänglig från de skogsbilvägar som finns öster och väster om området. Från skogsbilvägen i väster finns en strövstig genom området.

Utsikt vid en brant med några träd i förgrunden och berg och skogar i bakgrunden

Utsikten från toppen av Knusberget är vacker. Foto liksom samtliga i bildspelet: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt