Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationalparker

De finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet skyddas som nationalparker. Nationalparker bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten, men det är oftast Länsstyrelsen som sköter om dem. I Dalarnas län finns det tre nationalparker - Fulufjället och Töfsingdalen i Älvdalens kommun, samt Färnebofjärden som till största delen ligger i Gävleborgs län.

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan kan lämna över det till kommande generationer.

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss