Östbjörka

Här kan du uppleva mycket på liten yta - lummig granskog rik på blommande örter, mager tallskog med annorlunda flora och kulturlämningar i form av gamla kalkugnar. Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för ca 350 miljoner år sedan.

Intressanta växter påverkade av kalk

Här finns gott om växter som trivs bra med all denna kalk. Vad sägs om blåsippa, tibast, trolldruva, underviol, vårärt, grönkulla och dvärghäxört? I kalktallskogen som växer öster om ravinen kan man finna orkidén brudsporre och den lilla ormbunken låsbräken.

Mycket att uppleva på liten yta

Följer du den markerade leden så får du inom detta lilla område uppleva mycket. Först går stigen genom en sval och lummig ravin med granskog. Här ligger en del fallna träd på vilka det växer klibbtickor. Trolldruvan kan ses lite här och var. Sedan tar leden dig upp mot högre delar där det växer en gles och solig tallskog. Glöm inte att titta efter de ovan nämnda brudsporre och den lilla söta ormbunken låsbrägen. Leden går sedan åter till entrén av området. Det är en rundslinga på cirka 500 meter. Man kan också välja att följa en något otydlig stig och gå ut och titta på det intilliggande kalkbrottet. Då väljer man den omarkerade stigen som efter spången leder åt höger. Efter ett par hundra meter slutar den i ett buskage vid kalkbrottet. Kalkbrottet finns med på skylten, men inte den omarkerade stigen.

Tänk på att stigen i detta område är delvis brant och på vissa ställen är det gott om rötter, så vid blött väder kan det vara halt och svårt att gå.

Gammalt industriområde

Inom reservatet finns ett flertal ruiner efter gamla kalkugnar. Konsten att bränna kalk nådde Sverige under medeltiden. Kalken användes i murbruk, men även vid skinnberedning och som gödningsmedel. Ugnarna är registrerade som fasta fornlämningar. Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att förstöra eller ta bort dessa fasta fornlämningar.

En gammal stenlämning, resterna av en ugn, syns på marken i skogen.

Här syns resterna efter en gammal kalkugn. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • spränga, bryta loss eller med verktyg påverka berggrunden,
  • bortföra stenprover vare sig från fast berg eller ur löst liggande material,
  • cykla eller köra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1977/1996
Storlek: 5 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss