Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tures äng

I den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg några mil sydväst om Borlänge hittar man naturreservatet Tures äng. Reservatet är ungefär 1 hektar stort och består av två slåttermarker, Tures och Lundvalls äng, samt en betesmark som sammanbinder dessa. Det långvariga bruket av marken och den kalkrika jordmånen har lett till att många arter trivs här, framför allt växter och svampar.

Lång historia av slåtter med lie

Tuna-Hästberg har sitt ursprung i en finnbosättning från mitten av 1600-talet. På gamla kartor kan man se att ängen som givit namn åt reservatet började användas som slåttermark redan i slutet av 1600-talet. I mer än 300 år har alltså marken, nästan utan avbrott, slagits med lie. I början av 1900-talet slutade man slå många ängar, men på denna yta upprätthölls hävden* av Ture Persson mellan 1934 och 50 år framåt. 1990 började några medlemmar i Naturskyddsföreningen slå Tures äng med lie och sedan 1991 är man formell brukare av marken. De senaste åren har även Tuna-Hästbergs hembygdsförening engagerat sig i skötseln.

Det faktum att hävden aldrig upphört är en starkt bidragande orsak till att den fortfarande har så många arter. På Lundvalls äng upphörde den traditionella slåttern i slutet av 50-talet, fram till början av 90-talet då årlig slåtter återupptogs. Trots detta glapp har även denna äng en mycket rik flora.

* att hävda, betyder inte bara att påstå något. I ängssammanhang betyder hävda att man sköter eller vårdar ängen. En välhävdad äng är alltså välskött!

Blårödling och guckusko

I reservatet finns mängder med intressanta och vackra arter. Detta tack vare det långvariga bruket av marken och inslaget av kalk i jordmånen. Drygt hundra kärlväxter har hittats i området. Bland dem hittar vi knägräs, blåsuga, kattfot, darrgräs, hundstarr, fältgentiana, brudsporre, slåtterfibbla, tvåblad, jungfrulin och ormrot. Här växer även den ovanliga orkidén guckusko.

Ett 60-tal arter av ängssvampar har också påträffats, bland annat de mycket sällsynta arterna blårödling och sepiavaxskivling. Trädskiktet består framförallt av lövträd och är tätare i de centrala delarna.

Blårödling och guckusko syns i bildspelet ovan.

Visa hänsyn till markägare och betesdjur

Du är välkommen att strosa runt i reservatet. Vi ber dock besökare visa extra mycket hänsyn här eftersom både Tures och Lundvalls äng ligger på privat mark i direkt anslutning till bostadshus.

Slåtter av ängarna burkar göras i slutet av augusti. Fram tills ängarna är slagna ber vi er undvika att trampar runt så mycket där eftersom nedtrampat gräs gör det svårt att slå markerna på ett bra sätt. Under sommaren går får och hästar i hagarna. Visa hänsyn till djuren och undvik att gå in i hagarna med hund då detta kan stressa betesdjuren.

Besöksinformation

Till reservatet kan du komma genom att i korsningen Laxsjövägen/Krongruvvägen svänga norrut in på stickvägen som går åt nordväst. Efter cirka 500 meter finns en parkeringsficka på södra sidan vägen där man kan parkera cirka 2 bilar.

I anslutning till parkeringsfickan finns en slogbod (dock ingen eldstad) och ett rastbord. Rastplatsen förvaltas av Tuna-Hästbergs hembygdförening. Här finns också en grind för att komma in i hagen och strosa runt i reservatet.

Får som betar på ängsmark. Foto.

Foton på sidan: Anders Janols och Johanna Malmgren, Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 1 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss