Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tallbergsklitten

Skog med mossa på marken och en bränd stubbe. Foto.

I det hörn av Dalarna som ansluter mot både Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Här är det granar och blåbärsris som ger karaktär

Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsristyp. Hus-, kvast- och kammossa täcker marken och skapar ett tjockt och lummigt marktäcke. Här finns gott om död ved som gynnar både lavar, mossor, insekter och fåglar.

Lilla linnean och stora skogshönsen är några arter här

Linnea, revlummer, harsyra och den lilla orkidén knärot syns i skogen, liksom grantaggsvamp och olika vedsvampar. I sumpskogen dominerar vitmossor, dvärgbjörk, odon, tranbär, björkpyrola och kråkklöver, men man finner också exemplar av orkidén jungfru Marie nycklar. Tretåig hackspett har lämnat hackspår på granar och i området syns lavskrikor samt skogshöns.

Besöksinformation

För att besöka reservatet får du ta dig en promenad då vägen som går strax söder om reservatet är bommad året runt vid Spaksjön.

I anslutning till reservatet finns reservatsskylt, i övrigt finns inga anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
    arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 17 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss