Pålsbenning

Pålsbenning ligger några kilometer sydväst om Garpenberg. Förr användes reservatet för undervisning vid Garpensbergs numera nedlagda skogshögskola. Pålsbenning var det mest naturskogslika beståndet i skolans närhet.

Skogen närmar sig naturlig

Barrskogen har inte huggits på de senaste 40 åren, men det finns många stubbar i hela området. Nu närmar sig skogen en naturskog på en del ställen. Det syns främst på en hel del lågor (liggande döda träd), särskilt i områdets sydöstra del. Här finns också många äldre träd.

Det finns inte så mycket lövträd i skogen. Däremot finns lärkträd som troligen är planterade.

Intressanta vedsvampar, lavar och blommor

På ett en del lågor växer ullticka och rosenticka. Violettgrå tagellav finns på äldre trögväxta granar i bergkanten i öster och högst upp i nordsluttningen. Här finns också garnlav och en del vanlig skägglav. Och i mosstäcket växer knärot och spindelblomster på flera platser.

Hit upp gick havet som högst

De högsta delarna i landskapet ligger nära högsta kustlinjen och moränsluttningarna kan därför vara svallade av vågorna. Ibland kan moränen till och med ha omlagrats som svallgrus eller svallsand.

Kulturhistoria

Pålsbenning gränsar till Holmgruvan som är ett fornminnesklassat gruvområde. Området består av fem gruvhål, en skrotstensvarp och ett tiotal grunder. Från gruvområdet löper rester av en linbana, även den klassad som fornminne, genom naturreservatet och upp till Brattfors, drygt 1,5 kilometer öster om reservatet. Inom området finns också spår efter milkolning.

Genom reservatet går den 16 km långa Reservatsleden som knyter ihop Pålsbenning med naturreservaten Hässlen, Realsbo hage och Blåberget.

Lummig granskog med spänger utlagda på vandringsleden

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 42 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss