Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Helvetesfallet

När senaste inlandsisen smälte forsade en rasande isälv fram här och skar djupt ner i berggrunden. Klippbranterna är särskilt mäktiga vid Helvetesfallet, där Ämån trycker sig igenom en smal passage.

Vad kan du göra här?

Plötsligt delas berget i en tvärbrant klyfta, och 30 meter ner forsar vitskummande virvlar. Att gå ut på hängbron över Helvetesfallet är en magkittlande upplevelse. Här vilar något uråldrigt och vilt som förstärks av gammelskogen längs kanjonens sidor. Allra mäktigast är Helvetesfallet om våren, när vårflodens stora vattenmassor kastar sig utför fallet.

Leden ned till fallet är inte mer än ett par hundra meter. Men det är brant terräng och bitvis är det mycket rötter och stenar på stigen. Orsa kommun har dock påbörjat arbetet med att underlätta framkomligheten. Tänk på att ha barnen under uppsikt!

Vad gör platsen unik?

Ämån var förr en viktig flottningsled och flottarna sprängde i vattenfåran för att stockarna skulle ta sig fram lättare. Man kan fortfarande se rester av ett så kallat skibord, ett golv av parallella stockar på botten av fallet, som hindrade stockar från att fastna.

Fuktiga stup, gammal skog och kalkrik berggrund är tre saker som får biologer att spetsa öronen – det brukar betyda intressanta arter. På de lodräta klippväggarna finns sällsyntheter som trådbrosklav och den rödskimrande mossan purpurmylia. Vissa år tittar orkidén skogsfrun upp ur mossan, i blekt hemlighetsfull skrud. Skogsfrun lever som snyltgäst på det underjordiska samarbetet mellan trädens rötter och svamparnas hyfer, och tål inte att skogen avverkas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är utpekat i EU:s nätverk för värdefulla naturaområden Natura 2000. För dig som besökare till Helvetesfallet finns inga särskilda föreskrifter men som vanligt gäller förstås att du inte ska störa eller förstöra. Reservatsbildning pågår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: Cirka 2 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Orsa kommun
Natura 2000: Utpekat som Natura 2000-område. Bevarandeplanen fastställd 2005.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss