Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skarsåsfjällen

En riktig urskog, med älgar och ugglor och en fin vandringsled upp till toppen. Eller ska man säga topparna? Du kan välja mellan fyra stycken för att få en fantastisk utsikt över stora delar av både Sverige och Norge.

Mitt-emellan-fjäll med fina vandringsleder

Det här lilla fjällområdet ligger mellan Sälenfjällen och Fulufjället och är kanske just därför inte lika välbesökt som dessa. Reservatet består av fyra lågfjäll - Skarsåsfjället, Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället.

Att ta sig till toppen på egna ben från Skarsåsens fäbod, är det som ger den bästa upplevelsen av området. Därifrån är det cirka 5,5 km till Lilldalsstugan. Alternativt kan man åka bil till skidanläggningen på Näsfjället, varifrån det finns en 2,5 km lång vandringsled till Lilldalsstugan.

Urskog med överraskningar

Vandringen från Skarsåsens fäbod upp mot fjället är inte särskilt brant. Men det stiger hela tiden, uppåt uppåt... Genom gles och lättvandrad tallskog, där ibland lavskrikan dyker upp. Småfåglars irriterande tjatter, avslöjar också en sparvuggla i en talltopp - en trevlig överraskning! Den här skogen är en av de sista spillrorna av riktig urskog. Men det har brunnit ofta här, vilket gör att träden inte är så gamla. En och annan jättetall finns dock, som man inte kan låta bli att krama.

Vindskydd vid reservatsgränsen

Där vandringsleden, som också är en del av Södra Kungsleden, passerar in över reservatsgränsen, finns ett vindskydd och torrdass. Men det är inte här vi planerar att matsäcka. Nej, vi vill upp till Lilldalsstugan, en vandring på drygt fem km. Så vi vandrar vidare. Hittar kochenillav och pärlemofjärilar på hjortronblommor. Annars är den torra och sura tallskogen rätt mager på arter.

Vila vid raststuga med vackra vyer

Så småningom når vi trädgränsen, och strax därefter Lilldalsstugan. Den ligger vackert med både norska och svenska fjäll som en plafond bakom sig. I stugan finns en kamin och bord och bänkar, men i dag när solen skiner skönt, blir det lunch ute på trappan istället. Det känns bra att vila fötterna, ta sig en björnkorvsmacka och kopp varm soppa.

Vandra obanat till topp med utsikt

På tillbakavägen väljer vi att ta en egen väg, via Mellanfjällets topp. Den är lätt att ta sig upp på och därifrån har man en milsvid utsikt åt alla håll. Näsfjället ligger tryggt alldeles intill, söderut ser man de norra delarna av Transtrandsfjällen (Sälenfjällen), västerut syns flera mäktiga norska fjälltoppar och norrut kan man se Fulufjället.

Geologiska formationer

Flera delar i detta fjällmassiv, har ett stort geologiskt värde. Här finns nämligen speciella terrängformer som skapades av smältvatten i samband med inlandisens avsmältning. Det finns ett system av slukåsar vid Näsfjällsåsen, samt erosionsrännor på södra delen av Mellanfjället. Förutom detta, finns även större och mindre fält av stenar och block, som kan vara svåra att passera där det är brant. Så se upp var du sätter fötterna - eller gå hellre runt dem! Att stuka foten här uppe är inte särskilt praktiskt...

Foto i bildspelet: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

Från toppen på Skarsås

Äntligen på toppen! Att skåda ut över denna vackra fjällvärld är härligt. Den goda sikten gör att man ser stora delar av norra Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, vedsvampar och lavar,
 • köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för att terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Körning får ske i samband med polis- tull- och räddningsverksamhet samt att det för länets fjällräddningspatruller gäller särskilda regler som framgår av skötselplanen eller nedanstående text om "Regler för snöskoteråkning i Skarsåsfjällen".
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
 • cykla i terrängen,

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

 • bedriva militär övningsverksamhet
 • bedriva kommersiell verksamhet

Utdrag ur skötselplanen

2.2.4 Snöskoteråkning
I reservatet gäller bland annat förbud mot snöskoteråkning. Södra Kungsleden hålls dock öppen för skotertrafik liksom en nordlig led mellan Lilldalsstugan och Näsfjällsanläggningen. Personal tillhörande länets fjällräddningspatruller får utöver körning i samband med utryckningsuppdrag för erforderlig kontroll av aktuella snöförhållanden samt för att upprätthålla egen färdighet, företa rekognosceringsturer inom för fjällräddningsverksamheten aktuella delar av förbudsområdet. Anmälan till vederbörande polismyndighet skall ske före rekognosceringsturen. Efter avslutad rekognosceringstur skall ifylld rapportblankett insändas till polismyndigheten. Fjällräddarens fordon skall vara försett med särskilt av rikspolisstyrelsen fastställt igenkännande för fjällräddningen. Personalen skall vidare medföra särskild av polismyndigheten utfärdad legimitationshandling. Polismyndigheten skall bokföra alla rapporterade rekognosceringsturer. Polismyndigheten skall på begäran från tillsynsmannen inom aktuella förbudsområden, uppge rapporterade rekognosceringsturer. Om särskilda skäl finns kan anmälan och rapportblankett lämnas snarast efter det att rekognosceringsturen är avslutad. Som särskilt skäl kan exempelvis nämnas ur fjällsäkerhetssynpunkt plötslig förändring i väderlekssituationen. Fjällräddningspersonal äger rätt att medföra en följeslagare med skoter vid rekognosceringsturer inom förbudsområden. Följeslagaren skall tillhöra ortsbefolkningen och kunna komma ifråga som framtida fjällräddare. Eventuell följeslagare skall rapporteras till polismyndigheten. Polismyndigheten har att årligen senast den 31 maj till länsstyrelsen avge rapport beträffande samtliga utförda körningar och eventuella därav föranledda synpunkter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 1991/1997
Storlek: 2300 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss