Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knutar Einars äng

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet är Dalarnas sista större kalkfuktäng. Här breder en ett tunnland stor brokig matta ut sig, med över hundratalet blommor och gräs. Några exempel är späd ögontröst, ängsgentiana, fältgentiana, älväxing och majviva. Ängen slås varje år i augusti.

En av de sista ängarna i området

Söder om Orsa kyrkby utbreder sig stora före detta slåtterängar. Idag är de dels skog och dels åkrar. Kring naturreservatet Lindänget, mellan riksvägen och järnvägen, finns fortfarande öppen mark som inte plöjs. Som en rest från gamla tider ligger här Knutar-Einars äng, trädlös och stenig, med en myller av arter.

Darrgräs och kattfot finns här

Den här typen av äng kallas kalkfuktäng. I fuktiga partier dominerar växterna älväxing, darrgräs och krypvide, och i de torrare delarna kattfot och ormrot.

Dessutom kan du hitta både fältgentiana och ängsgentiana. Totalt samsas på denna lilla äng cirka 90 arter av kärlväxter.

Sällsynt rödskivling

På sensommaren dyker olika färgglada ängssvampar upp. Rariteten är Entoloma madidum, en mycket sällsynt rödskivling som hittats på bara två platser i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • cykla i terrängen,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar,
  • insamla eller fånga djur,
  • inplantera för området främmande växt- och djurarter,
  • tälta,
  • rida,
  • göra upp eld,
  • medföra lös hund,
  • gå annat än på särskilt anvisad stig före slåtter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1992 av Orsa kommun
Storlek: 0,3 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Orsa

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
orsa.kommun@orsa.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss