Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snöttuberget

Snöttuberget ingår i ett stort bergsområde med många toppar en dryg mil nordväst om Dala-Järna. Reservatets stora skogsbestånd har kommit upp efter en skogsbrand i början av 1900-talet.

Blixten slog ner och antände skogen för 100 år sedan

På bergets sydsluttning står en lövskog, dominerad av björk men med ett stort inslag av asp och även tall och gran. Det är en så kallad lövbränna, uppkommen efter en skogsbrand som rasade i trakten mellan den 13 och 22 juli 1914. Det var blixten som tände branden.

Många bränder även förr i tiden

Längs bergfoten rinner den lilla, fina Öratjärnsbäcken. Efter branden 1914 har mycket lite skogsbruk bedrivits. Före dess har dock dimensionsavverkning påverkat området. De många brandstubbarna är gamla, grova och hårt rötangripna. Med största sannolikhet har de avverkats med yxa men inte senare än år 1785. När stubbarna fortfarande var levande tallar var det i medeltal 24 år mellan skogsbränderna. Därefter har brandintervallen blivit längre. En stubbe uppvisar spår av inte mindre än 15 bränder.

Lövbrändan viktig för andra arter

Området har också stora biologiska värden. Först och främst gäller det naturtypen som sådan - lövbrännan, den lövdominerade naturskogen. Den har blivit mycket sällsynt i den svenska skogen, när nu brandbekämpningen är så effektiv. Förr var lövbrännor betydligt vanligare i den svenska delen av barrskogsbältet, taigan, och så är fortfarande fallet i stora delar av den ryska taigan. Lövbrännor står för en stor del av variationen i barrskogen och fyller en viktig funktion för en mängd växter och djur som på olika sätt drar nytta av den speciella naturmiljön.

Järpe och vulkanlav några av dem som trivs här

Järpen är ett exempel på arter som hittar lämpliga biotoper i reservatet. Här finns också mindre vanliga och hotade arter. Nattviol är en typisk brandgynnad art vid Snöttuberget. Den mindre flugsnapparen har också påträffats. Några av Snöttubergets rödlistade lavar, mossor och svampar är vulkanlav, korallblylav, lunglav, flera knappnålslavar, vedtrappmossa, mörk husmossa, rynkskinn, gränsticka och stjärntagging.

Samtliga foton: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna.

En blockrik och stenig terräng varav en jättestor sten i en skog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, det vill säga även snöskoter,
  • gräva upp blommor eller plocka mossor, vedsvampar och lavar,
  • fånga eller samla in djur,
  • klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter,
  • plocka ved från, eller göra åverkan på, torrträd, vindfällen, lågor (liggande döda träd) och högstubbar. Bryta torra kvistar från levande träd omfattas ej av förbudet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 40 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss