Djurmo klack

Utsikt från Djurmo klack i strålande solsken

Foto: Henny Sahlin, Länsstyrelsen Dalarna

Området består av en bergklack som reser sig cirka 200 meter över älvlandskapet nedanför. Länets största grotta finns här i sydbranten, men också kanske en av länets finaste utsikter!

Brant berg som fångar solens värme

Reservatet består av en bergsklack med branter samt skogen omedelbart nedanför berget. Det är en blandskog med mycket hänglavar och grov död ved, något som gynnar vedsvampar och lavar. Branten vid Djurmo Klack är ett sydväxtberg med en flora nedanför branten som är värmekrävande. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster. Andra kända sydväxtberg i Dalarna är följande:
Hykjeberg
Bispbergs klack
Våckelberget

Ovanpå klacken finns det hällmarkstallskog i den sydvästra delen. Området bär spår efter tretåig hackspett och korp häckar i området som även är gynnsamt för berguv.

Kulturhistoriska förhållanden

Djurmo Klack har fått sitt namn som bergsklacken över byn Djurmo. Uppe på klacken finns två bronsåldersrösen. Klacken är av hävd ansedd som en plats där vårdkasar har tänts.

Titta på utsikten och grilla

Det rörliga friluftslivet använder området flitigt. Speciellt används Djurmo Klack som utsiktspunkt och där finns även ett vindskydd och en eldplats. Djurmo Klack är lätt tillgängligt från den skogsbilväg som går upp på berget. Från skogsbilvägen går en stig den sista biten upp på bergsklacken framtill vindskyddet. Observera att det vissa tider råder klättringsförbud i branten - se nedan!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd, stubbar och buskar,
  • köra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: transportera ut älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin med fordon som ger skador på mark eller vegetation, framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt, i sjukvårds, polis- eller räddningsärende.
  • beträda branten på Djurmo klack under perioden 15 mars till 31 juli enligt karta i beslutet.

Utan tillstånd från Gagnefs kommuns miljö- och byggnadsnämnd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedsvampar, eller samla in djur (t ex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 1998/2010 av Gagnefs kommun
Storlek: 236 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss