Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bispbergs klack

Jätteklacken har ett permanent tillträdesförbud mellan 15 mars - 31 juli. Anledningen är risken för att störa känsliga fåglar. Respektera detta så att inte fåglarnas häckning förstörs! Du får fortfarande gå på den markerade leden förbi Jätteklacken.

Från toppen på Bispbergs klack är utsikten fantastisk. Du ser slätter med bördiga åkrar, gårdar och skogar däremellan. Berget är inte bara speciellt för utsiktens skull. Det är även ett praktexempel på ett sydväxtberg.

Stör inte häckande fåglar

I de otillgängliga stupen trivs sällsynta fåglar. Berget har bland annat varit ett tillhåll för berguven, Dalarnas landskapsdjur. Därför råder ett permanent tillträdesförbud årligen mellan 15 mars–31 juli på vissa delar av berget. Detta för att de störningskänsliga fåglarna ska få häcka ifred i branterna.

Branternas rika och störningskänsliga växt- och djurliv är också orsaken till klättringsförbudet som gäller i stora delar av reservatet.

Alla markerade leder, även de som går alldeles intill det avspärrade området, är tillåtna att vandra på.

Följ områdets regler!

För att inte skada de värden som området är skyddat för har Länsstyrelsen tagit fram några regler som gäller för besökare på plats. Till exempel är det endast är tillåtet att elda i eldstaden vid vindskyddet på Bispbergs klacks topp. 

Läs alla regler under "Föreskrifter" nedan.

Jätten på slätten

Som en jätte reser sig berget över det omgivande slättlandskapet. Bergsmassivet består av tre höjder: Jätteklacken, Bispbergs klack och Griggers klack. Högst av de tre är Bispbergs klack, hela 315 meter över havet. Härifrån går det att vid klart väder se ända till hoppbackarna i Falun, till Kupolen i Borlänge och gruvlavarna i Garpenberg. Utsiktsplatsen har varit ett populärt utflyktsmål sedan lång tid tillbaka. Bildspelet ovan är från Jätteklacken och bildspelet nedan är från Bispbergs klack.

Berget lagrar värme

De sydostvända klippväggarna ger lä för kyliga nordanvindar. De massiva bergsbranterna lagrar värme över natten. Lokalklimatet vid berget är därför mildare än i omgivningen och gynnsamt för en rad värmekrävande växter, mossor och lavar. Sådana berg kallas av botanister för "sydväxtberg". Våckelberget, Hykjeberg, Tansvägga och Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna.

Vid foten av berget växer ädellövträd som är typiska för sydväxtberg. I reservatet finns också Dalarnas enda och landets nordligaste växtplatser för stenros och backförgätmigej. Stinknäva, getrams och sötvedel är andra värmeälskande växter med nordliga utposter här i området.

Kulturhistoria

Bispbergs klack är inte särskilt omskrivet i äldre litteratur annat än kortfattade skildringar av besök på utsiktspunkten. Klacken var förr ett ännu större turistmål än nu, och det har till och med funnits ett kafé vid toppen.

I sydvästra delen av Jätteklacken finns spår av stenbrytning som skall ha skett på 1910-talet då man tog sten till byggandet av Säters sjukhus. Vid Jätteklackens krön finns en stensättning samt rester av ett gränsröse. Stensättningen är ett gravröse av bronsålderstyp.

Utsikt över skogar och gårdar från en brant bergsklack.

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 54 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt