Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Drevfjällen

Drevfjället är ett vidsträckt och väglöst vildmarksområde söder om Idre och gränsar till Norge. Här finns Dalarnas största sammanhängande urskogsområde med unik natur, värdefull vildmark och tallar som är äldre än 500 år. Genom reservatet går Södra Kungsleden.

Drevfjällen är Dalarnas största urskogsliknande område, en värld där tiden stått stilla. Området är nästan fritt från bilvägar. Men det finns flera mil markerade sommar- och vinterleder. Genom Drevfjället går fjälleden Södra Kungsleden som sträcker sig mellan Sälenfjällen och upp till jämtlandsgränsen.

Skulle du hamna i en nödsituation finns det två hjälptelefoner på plats i reservatet. De finns vid rastskydden Id-Persätern och Nordsjökojan.
Ska du vandra ensam?

Tänk på att du inte alltid har mobiltäckning i Drevfjällen. Kom ihåg att meddela någon om var du tänkt vandra och när du tror att du kommer vara tillbaka.

Övernatta på Drevfjället

Holmsjökojan och Drevfjällsstugan är uthyrningsstugor som du kan hyra av Länsstyrelsen

Stugorna har inte elektricitet och består av ett rum. De är utrustade med sängar med kudde och täcke, bord, vedkamin, gasolspis, utedass och
enkel utrustning för självhushåll. Vatten och ved hämtas utomhus. Husdjur är välkomna.

I Drevfjällen finns också en åretruntöppen övernattningsstuga vid Röskåsen. Läs mer på:

Stugor i Dalafjällen

Vindskydd

Vindskydd finns vid Gårdsjödalen, Österfjällsbrunnen, Svanbuhån, Lilldrevdagssjön, Brännåsen/Marrkällan, Mellre Långsjön, Drevsjön och Gröningshållan.

Raststugor

Det finns flera rastskydd (raststugor) i naturreservatet och de är alltid öppna. Du får inte övernatta i rastskydden, endast vid en nödsituation är det tillåtet. Rastskydden finns vid Busjön, Motståndskojan, Röskåsen, Nordsjökojan, Skröderdammen, Lekåsen, Id-Persätern och Drevfjällsstugan.

Snöskoter

Skoteråkning i Drevfjällen är tillåten med några få undantag. Det finns ett skoterförbudsområde i Drevfjällen.

Motortrafik i naturen

Det finns också aktsamhetsområden för att skydda natur och arter som är särskilt känsliga för slitage och buller. Följ bestämmelserna kring aktsamhetsområdena så att djur och natur inte tar skada.

Fiska

I Drevfjällens sjöar och vattendrag finns gott om fisk. Framför allt abborre och gädda, men även röding, öring och lake. Till rariteterna hör den exklusiva laxfisken harr som annars är ovanlig i sjöar så här långt söderut.

För att få fiska krävs ett giltigt fiskekort. I Drevfjällen krävs det att du har ett fiskekort från föreningen Särna Idre fiskevårdsområde, förkortat: SIFVOF.

Fiske

Höga berg och vida myrar

Här ligger gränsfjällen Härjehogna, Vithogna, Rödfjället och Drevfjället. Av dessa är Härjehågna högst med sina 1185 meter över havet. Dessa lågfjäll har mjukt rundade former och är oftast lätta att bestiga. Mot kalfjället vidtar en zon av fjällbjörkskog. Delar av området är mycket rikt på myrar, där många spännande våtmarksfåglar gärna håller till.

Fågelrika myrar

Reservatets myrar tillhör Dalarnas mest fågelrika. Storkölens våtmarker är särskilt värdefulla. De ingår i EUs ramsardirektiv, ett nätverk av världens viktigaste våtmarker. Bland myrarnas bevingade invånare finns småspov, gluttsnäppa, brushane, gulärla och ljungpipare.

Ljungpiparen är nog den som är lättast att känna igen. Den springer längs marken, visslar ett entonigt, lite vemodigt läte, flyger upp och sätter sig ett stycke bort. Allt för att skydda boet, där det finns ägg eller redan kläckta fågelungar.

Gammeltallar opåverkade av skogsbruk

Nedanför fjällen utbreder sig en högslätt där landskapet utgörs av en mosaik av skog och myr. Här finns länets störst sammanhängande urskogsområde. Stora delar är helt opåverkade av skogsbruk.

Området kännetecknas av glesa tallskogar med stort inslag av gamla grova träd. Tallar äldre än 500 år har påträffats och i vissa partier finns rikligt med torrakor. Hela området visar spår efter äldre skogsbränder.

Stormhatt och varglav, sädgås och utter

Kalfjällen här består av torr, ofta lavrik rished, av den typ som är speciell för Dalafjällen - ljungen ersätts av kråkris, blåbär och dvärgbjörk. Härjehågna är ett ovanligt artrikt fjäll eftersom här finns kalk. I ängsgranskogen växer stormhatten manshög.

En annan för området märklig växt är ranunkeln hårmöja, som växer i vissa myrgölar. Uppe i fjällkanten kan man stöta på ormbunkarna krusbräken och taggbräken.

Den sällsynta varglaven förekommer här och var på torrakor – döda, stående träd - ute på myrarna. I området finns flera av de stora rovdjuren, inklusive utter.

Fäbodar från förr finns fortfarande

Förr hördes koskällor och ropen från fäbodjäntor genom skogen. Ett tiotal fäbodar finns fortfarande i området. De bäst bevarade är Id-Perssätern och Lekåsen. Djuren försvann från Lekåsen 2003 men ännu skördas hö från fäbodens slåtterängar. Innan slåttern pryds ängarna av blodrot, fjälltimotej,
ormrot, ängsskallra och slåtterblomma.

Samtliga foton i bildspelet: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Raststuga med snöklädd fjälltopp i bakgrunden.

Raststugan vid Röskåsen vintertid. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
 • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
 • framföra snöskoter inom ett område vid Hammaråsen enligt nedanstående karta.
 • landa med luftfartyg,
 • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, med undantag för geovetenskapliga undersökningar med syfte att bidra till ökad kunskap om områdets geologi.

Observera också att särskilda aktsamhetsregler för skoteråkning gäller i reservatet:

Förbudsområde för skoteråkning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskilda aktsamhetsregler för skoteråkning Pdf, 9.1 MB.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
 • genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare – eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1993
Storlek: 33222 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU:s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.
Ramsar:
Delar av området ingår i fågelskyddsområdet Ramsar.
Ramsar

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss