Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gårdsjöarna

Här kan du få studera något mycket märkligt. Här finns nämligen flytande öar med träd på.

De flytande öarnas rike

Området ligger runt de två sjöarna Norr-Gårdsjön och Sör-Gårdsjön. Norr-Gårdsjön som är den större av de två sjöarna är dämd i den södra delen. Stora områden har endast ett vattendjup på en halv meter eller mindre. Delar av sjön består troligen av översvämmad myrmark. I sjön finns ett flertal flytande öar som flyttar sig från år till år. Vissa av dessa öar är mer än 50 meter långa och är trädbevuxna, ibland med flera tiotals träd som når en höjd på uppemot sju meter.

Rik skog med gamla träd

Runt sjöarna finns en varierad skog. Några delar med äldre skog med höga naturvärden avlöser områden med lägre naturvärden. I nordöstra delen av reservatet, norr om den lilla tjärnen Stora Finnsjön, återfinns en tallskog där trädens ålder ligger på omkring 250 år. Marken är blockig och det finns många döda och stora, grova träd. Skogen i övrigt består av tall-blandskog där det här och var finns många lövträd. Underväxten av gran är på många håll kraftig vilket på sikt kan försämra de naturvärden som är knutna till tall.

Fågelliv och friluftsliv

Sjöarna med omgivande våtmarker har en stor betydelse för fågellivet, men tack vare den markerade leden mellan sjöarna, även betydelse för friluftslivet.

Gles tallskog i sommarsol

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur till exempel insekter
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förFiske Fiske

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 228 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss