Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skattlösbergs by

Skattlösbergs by ligger på en höjd som reser sig ur det omgivande skogslandskapet. Det är en gammal finnby i Grangärde socken, som har anor från 1600-talet. Här syns fortfarande rester från den gamla tiden - både i form av byggnader, stenmurar och i växtlighet.

Skola, sång och skattefrihet

Ta en promenad genom byn och fundera - hur såg det ut när de första nybyggarna slog sig ner här? Under 1600-talet erbjöds nybyggarna bosättning på kronans marker och skattefrihet de första åren. Det var vanligt att nybyggare som kom till trakten slog sig ned i gynnsamma höjdlägen. Ett 10-tal gårdar har växt fram under årens lopp. Under 1930- och 40-talen var befolkningen så stor att här fanns både skola, postkontor och två affärer. Den mest berömde invånaren i byn var diktaren Dan Andersson. Han bodde i Luossastugan i början av 1900-talet.

Magra marker ger mera mångfald

När marken används till slåtter eller bete blir den successivt näringsfattig. Små, konkurrenssvaga växter får då chans att vandra in. De kommer från stränder, myrar och andra naturligt öppna marker. De är ljusälskande och skuggas vanligtvis ut av högväxta arter, men klarar sig på lite näring. Under årens lopp utvecklas ängar och betesmarker till artrika samhällen, med prunkande blomsterprakt.

Vandra på leden och vänta vid din mila

Runt naturreservatet Skattlösberg finns två markerade vandringsleder. På vägen runt kan du läsa mer om sevärdheterna här. Först kommer man till finngammelgåren, sedan ekorrmyren, varggropen, Sankta Klara källa, slåtterängarna, trolltomten, Luosastugan, smörjtallen och sist vattstenen.

Lederna finns markerade på den här ledkartan. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Folder över området Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Kanske passar det att sjunga lite ur Dan Anderssons "Jag väntar vid min mila" eller "Omkring tiggarn från Luossa" när du vandrar omkring i dessa natursköna marker?

Skattlösbergs by ingår i projektet "LIFE för Foder och Fägring". Det är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtter- och betesmarker.

Foto i bildspelet: Stefan Hamreus och Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen Dalarna.

Mellan lummigt gröna lövträd syns blommande ängar med ett rött hus

Ängarna i Skattlösbergs by har en historia lång tillbaka i tiden. Här har människor arbetat för brödfödan och slitit hårt under tuffa tider. Idag är känslan en annan - mer idyllisk! Foto: Stefan Hamréus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • medföra lös hund,
  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
  • uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagsbesök,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs eller skada vegetationen i övrigt,
  • att tälta,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, eller dylikt.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1978
Storlek: 47 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss