Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vägskälet

Ett vindskydd i en gräsig glänta i skogen

Området är ett trevligt och bra utflyktsmål. Det ligger relativt nära Leksand och är lättillgängligt eftersom det går flera stora vägar genom området. Här finns ett rikt fågelliv som är beroende av barrskog med höda naturvärden.

Nästan orörd skog ger ovanliga arter

Skogen i Vägskälet har höga biologiska värden, eftersom den till stor del har samma kvaliteter som en orörd naturskog. I området finns en rad förekomster av arter som finns där just för att skogen inte har påverkats av modernt skogsbruk. En del av dessa finns till och med på den s k rödlistan. Arter som rosenticka, ullticka och vedtrappmossa har hittats på flera ställen i reservatet.

Stormar och bete har påverkat skogen

Vissa delar av området har brukats, men det har alltid funnits delar som inte har påverkats där de ovanliga arterna har kunnat överleva, genom att fläckar hela tiden varit intakta och vandrat runt i området. I det våta och bördiga läget har hela tiden skapats ny död ved genom stormfällningar med mera. Området har tidigare troligen varit påverkat av bete och en mer öppen skog fanns.

Här finns ett rikt fågelliv

Idag är det mer gran och död ved skapas i snabbare takt. Här har gjorts många observationer av fågelarter starkt knutna till barrskog, tex tretåig hackspett och sparvuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen., gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 46 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss