Tjärnberget

En svacka med ett vattendrag täcks av frodig växtlighet. Skog runtomkring.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogen på Tjärnberget har mycket att berätta. Genom historien har området påverkats av både skogsbränder och av äldre skogsbruk, så som kolning.

Stora aspar uppväxta efter brand

Skogens variationsrikedom är stor med många trädslag i många åldrar. Särskilt imponerande är de stora asparna som troligen växt upp efter den senaste branden. Det finns också gott om döda träd som gynnar en rad olika lavar och insekter.

Tretåig hackspett

Insektsrikedomen medför att hackspettarna också trivs i denna skog. Den tretåiga hackspettens karaktäristiskt ringformade hackmärken runt granstammarna finns på många ställen. Flera sällsynta växter finns i området. Bland annat har myskmadran här en av sina få växtplatser i Dalarna.

Gamla kyrkstigar

Det finns en 2,6 kilometer lång markerad stig genom området. Den utgår från parkeringen och går bitvis i relativt stenig och brant terräng. Stigen passerar bland annat rester av en kolmila (kolbotten), ett gammalt skogarbetarläger och en liten tjärn. Genom reservatets nordvästra del går en markerad kyrkstig som leder fram till Nås. Kyrkstigarna i trakten var fram till början av 1900-talet den enda förbindelsen mellan Nås och de omkringliggande finnbyarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2002
Storlek: 196 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss