Näcksjövarden

En rast- och grillplats intill en vidsträckt myr. Skogar i bakgrunden.

I Näcksjövarden får du den där härliga vildmarkskänslan! Här finns resliga granar, som växer på toppen av ett porfyrberg. Nedanför berget ligger Näcksjön och Näckån omgivna av myrar och källor. Här finns många ovanliga växter och djur. Den fina rastplatsen är iordningsställd så att den är tillgänglig för de flesta.

Vill du gå leden som går upp till toppen av Näcksjövarden tar du en skogsbilväg strax norr om Bösjön. Vägvisare till reservatet saknas så karta behövs. Vid vägs ände finns en vändplan och ett skyltställ med information om reservatet. Här stigen upp till toppen. Väl uppe möts du av ett litet torn samt ett vindskydd. Utsikten är fantastisk! Tornet beträds på egen risk.

Vill du åka till den tillgänglighetsanpassade delen av reservatet kan du ta 45:an från Orsa och svänga av mot Näckådalen. Cirka 1 km innan du kommer fram till Näckådalen börjar skyltningen mot reservatet, följ den. Kommer du från Mora börjar du på Kanonvägen och svänger sedan av till Bösjövägen. Cirka 1 km efter att du passerat Nedre Blecket tar du höger in på Näckådalsvägen och följer den i 5 km, därefter börjar skyltningen mot reservatet.

Efter 10 km kommer du fram till en stor parkeringsplats där vägen även delar sig. Det finns två rastplatser i området och tar du vägen till vänster kommer du till en rastplats med vindskydd med möjlighet att grilla vid, bord och tillgängliggjort utedass. Detta vindskydd går att komma till med bil. Om du vill komma till det andra vindskyddet i området parkerar du vid den stora parkeringsplatsen där vägen delar sig. Där får du sedan gå eller rulla rullstol den 800 meter långa grusade vägen. Väl framme vid rastplatsen finns ett vindskydd med möjlighet att grilla, bord samt utedass anpassade för rullstol.

En av Dalarnas varder

I området ingår en av norra Dalarnas varder, Näcksjövarden som når 722 meter över havet. En vard är ett glest beskogat berg på hög höjd. Näcksjövarden är början på det stora vildmarksområde som finns i norra Mora och där fler reservat ligger.

Ovanlig skog med ovanliga arter

Hela området är av stort biologiskt intresse trots den magra höjdnivån och trots att skogsbruket bedrivits ganska hårt under förrförra århundradet, då Näckån nyttjades som flottled. Här möter man naturskogens provkarta på nästan bisarra trädformer och en hel rad av barrnaturskogens arter, t.ex. de ovanliga svamparna fläckporing, stjärntagging, rynkskinn, lappticka, doftskinn, taigaskinn och de nordliga barrskogsfåglarna tallbit och lavskrika. Stråken av sumpskog är ekologiskt viktiga för området.

Myrar med delvis rik flora

Myrarna domineras av sluttande tuvsävkärr men även flarksystem och mindre rikkärr förekommer. Där kan man stöta på kung karls spira och björnbrodd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon med undantag för terrängmotorfordon på markerad skoterled på snötäckt mark,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1991/1997/2000
Storlek: 2052 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss