Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Moränget

Bildspel: Orkidén guckusko finns i stora mängder i Moränget. Och de gamla ängarna har börjat slåttrats igen av Länsstyrelsen. Foton: Stefan Hamreus samt Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen Dalarna

I Moränget finns en mosaik av skogs- och myrmark. Grundvattnet innehåller kalk och det påverkar växtligheten. Här finns flera olika miljöer och många olika växtarter. Mest framträdande är den ståtliga guckuskon. Tidigare var delar av området ängsmark. Nu har Länsstyrelsen börjat slåttra området igen för att återskapa ängarna.

Rika kärr med rara mossor

Speciellt i kärren finns många olika växter. Här finns ovanliga mossor som gynnas av kalk, till exempel den sällsynta och rödlistade käppkrokmossan. Gräsull, kung Karls spira, brudsporre, och nålstarr är andra typiska arter.

Massor med orkidén guckusko

I kärren och sumpskogen finns flest växter, med guckuskon som höjdpunkt. 1990 räknades 998 blommande exemplar i området. Här finns orkidéer som tvåblad, grönkulla, nattviol, skogsnycklar, skogsknipprot men även växter som tibast, vårärt, smalfräken.

Enbuskar och majvivor

Enbuskar finns det också många av. Här trivs den sällsynta enlaven på torra grenar. Majviva finns spridd i området, ofta som en följd av att marken har blottats, till exempel av rotvältor.

Morängen är naturskogslikt - men här har slåttrats

Skogen är ganska opåverkad av modernt skogsbruk. Här finns många stående och liggande döda träd som intryck av en urskog. Men många gamla grova stubbar visar på äldre tiders huggningar. Även i granskogen växer guckusko här och var.

Namnen i Moränget, Myränget, Danielsmoränget och Bäckaränget berättar om hur marken har använts. Området har varit slåttermark och på historiska kartor syns tydligt att området tidigare varit en mosaik av slåtterkärr och skogsmark.

Naturtypen slåttrade kärr är i dag mycket ovanlig. Sedan några har Länsstyrelsen börjat slåttra delar av kärren. Träd och buskar har röjts bort, vitmosstuvor har frästs ner och slåttrats med slåtterbalk. Syftet är att återställa områdets tidigare bruk för att gynna växter och djur som kräver en mer öppen och artrik livsmiljö i kärret.

Närbild på den gul-lila orkidéen guckusko

Guckusko, foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar och lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 30 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss