Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Österdalälven

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Den del av Österdalälven som berörs ligger nedströms Åsens kraftverk ned till Storbrott. Det är en sträcka som är orörd av kraftverksutbyggnad. Forsarna och strömmarna har därför höga värden för friluftslivet och fisket.

Österdalälven rinner fram i en kraftfullt markerad dalgång med omgivande berg uppemot 250 m högre än älven. På höjden ovanför ligger Åsens samhälle. Topografin är inte lika markant längre nedströms.

Österdalälven har på denna sträcka stora värden för friluftslivet. Det gäller främst genom möjligheten till ett högklassigt strömfiske efter harr och öring samt ett lättpaddlat kanotvatten. Men även om man varken vill fiska eller paddla är området vackert att bara uppleva med dess ståtliga utsikter.

Området är av riksintresse för fritidsfisket och med avseende på de skyddsvärda arter och stammar av fiskar som förekommer. Området är vidare av stor betydelse för fiskevårdsåtgärder enligt den kompensationsplan för Österdalälven-Siljans regleringar som har fastställts av vattendomstolen 1992. Strömsträckan utgör även kärnområdet för utter inom Älvdalens socken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten i området .

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 161 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@alvdalen.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss