Olars näs

Olars näs är en liten udde i Svärdsjön strax norr om Svärdsjö. Bland stenar och block fanns här tidigare flera slåtter- och odlingsmarker med tillhörande lador. Idag brukas bara en större åkeryta. I de övriga gamla odlingsmarkerna betar återigen djur om somrarna.

På näset är du hela tiden nära vattnet. Som en rand runt udden finns stora aspar, äldre tallar och buskage som är hem åt fåglar och andra djur. Reservatet ligger nära Svärdsjö, och många som bor i närheten kommer hit för att promenera eller rasta hunden.

Utsikt över sjön

Från udden har man fin utsikt över sjön mot Linghed, Isalanäset och rullstensåsen Sandharen. Redan idag kan man vandra runt området och njuta av naturen. För den som kommer sjövägen med kanot finns möjlighet att stanna till och vila på norra delen av näset.

Naturreservatet sträcker sig även norrut längs väg 845 till Isalaåns utlopp. Den som vill vandra här får vara uppmärksam. I marken finns en del större och mindre håligheter – de ska åtgärdas i samband med att man gör i ordning naturreservatet.

Beteshage, träd i bakgrunden.

Beteshage. Foto: Åsa Säfström.

Förbättrad tillgänglighet

Busshållplats finns vid vägen intill området. Tillgängligheten ska förbättras i och med att området har blivit naturreservat. Bland annat ska en parkeringsplats, markerade stigar, informationstavlor, sittplatser och en rastplats med eldstad ordnas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det föbjudet att...

  • skada block och berghällar, exempelvis genom att borra, hacka, mejsla och elda
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna, träd, stubbar och buskar, med följande undantag: insamling av löst liggande, mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra eld
  • elda på annan än av förvaltaren anvisad plats
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: för tjänste- eller privatperson i brådskande sjukvårdsärende samt tjänsteperson vid polis- eller räddningsärende.
  • Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar, samla in ryggradslösa djur eller klättra i boträd.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildades: 2022
Storlek: 11,3 hektar
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen: kontaktcenter@falun.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss