Korantberget

Tallskog med enstaka granar

Skogen på Korantberget består mest av äldre barrskog. Här och var finns inslag av fuktiga lövskogar och magrare myrar. Inom det drygt 200 hektar stora naturreservatet, ryms många ovanliga och skyddsvärda arter.

Döda träd ger liv i skogen

I skogen har man tidigare avverkat genom så kallad plockhuggning. Stora delar av området har dock kvar en urskogsliknande karaktär. Det finns en hel del spår från tidigare bränder på träd och stubbar. Omkullfallna äldre träd skapar gott om död ved i skogen. Död ved är en förutsättning för många växter och djur som idag börjar bli ovanliga i skogarna.

Gran och tall och björk

Det finns en stor variation på träden i Korantberget. Ibland är det mest gran, ibland mest tall och i fuktigare partier mycket björk. Ofta växer de också sida vid sida och bildar en öppen och lättvandrad skog.

Vildmarksområde med mycket bär och svamp

Korantberget är ett vackert skogsområde med gott om bär och svamp. Området ligger långt från civilisationen, innehåller nästan inga stigar och vildmarkskänslan är stark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna - träd och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 200 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss