Dyverdalen

Några mil nordväst om Orsa breder detta stora naturreservat ut sig på Nordsvedsbergets nordsluttning. I skogen finns små ringlande bäckar och ståtliga gammelgranar som är draperade med hänglavar. Inga ljud från civilisationen leder hit och vildmarkskänslan är påtaglig!

Gammal naturskog

Dyverdalen uppvisar en mycket gammal och omväxlande skog med höga naturvärden. Under lång tid har mänsklig påverkan i denna skog varit låg. Det har skapat ett eldorado för många arter av lavar, svampar och insekter som har svårt att överleva i det annars hårt brukade skogslandskapet. Exempel på skyddsvärda arter som hittats i området är norsk näverlav, rynkskinn samt stora mängder gammelgransskål. För att gynna arter som dessa lämnas hela reservatet till fri utveckling.

Flera stora reservat nära varandra stärker värdet

Dyverdalen är ett av flera stora reservat som ligger inom regionen. I närheten ligger bland annat Anjosvarden, Näcksjövarden och Norra Mora vildmark. Fördelen med att ha många reservat i närheten av varandra är att de kan höja varandras naturvårdsnytta genom att hotade arter har lättare att hitta en lämplig plats i närheten att sprida sig till.

I bildspelet ovan syns det fina lilla vattenfallet som finns i reservatet. Du ser också den mängd med hänglavar som är typiskt för skogen här. Garnlav är det som dominerar bland hänglavarna i sådana gamla skogar och även här i Dyverdalen. Om det är mycket lavar på träden, så är det lika mycket mossa på marken. Närbilden på den vackert gröna mossan visar arten kammossa. På trädstammen växer den ljusgröna, storbladiga norska näverlaven som är klassad som sårbar (VU) i rödlistan. I luppen syns vitgrynig nållav, som är klassad som nära hotad (NT) i rödlistan. Den bruna lilla borstiga saken på en trädstam är en slags slemsvamp av något slag. Eller så är det håret på ett litet troll som har fastnat i en spricka i barken. Vem vet?

Samtliga foton är tagna av Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vy från en höjd över skogslandskap i en dalgång

Foto: Sebastian Kirppu

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 562 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss