Djuptjärnbo

Bäck i skogen med en liten bro över

Området är 26,7 ha stort och utgörs av flera olika naturtyper. Här finns ett par mindre våtmarker, varav den ena omger en liten tjärn, Fänntjärnen.

Naturreservatet är kuperat med en bergstopp mitt i området, vilken är bevuxen med gammal tallskog. I östsluttningen och de flackare partierna växer granskog. Just i granskogarna hittades flest signalarter; skuggblåslav på en lodyta, violettgrå tagellav och ullticka.

Toppen av berget och branterna är bevuxna med gammal tallskog, som där jordtäcket är tunt och berget går i dagen blir till hällmarkstallskog. På några ställen i den gamla hällmarkstallskogen täcks marken av ett tjockt lager renlav.

Längst i öster reser sig ännu en bergvägg med lodytor och gammal tallskog precis innan reservatsgränsen.

I nordväst rinner två vattendrag som så småningom förenar sig i sin väg mot Fänntjärnen. Längs vattendragen är vegetationen rikare med stort örtinslag. Här hittades svavelriska.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 27 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss